СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 506

Участвате в състезание по колоездене и застигате състезателя, който в момента е втори по ред. На каква позиция ще бъдете, ако състезанието приключи след като го изпреварите?

Публикувана на: 08-12-2011
4 клас
Задача 504

Ученик прочел за 3 дни книга, която имала 253 страници. Първия и втория ден прочел общо 158 страници, а втория и третия ден - 181 страници.По колко страници е чел ученика, през всеки един от трите дни?

Публикувана на: 07-12-2011
4 клас
Задача 503

Спортно игрище разполага с няколко прожектора - поне 6. За съжаление някои от прожекторите са развалени. Известно е, че измежду всеки четири прожектора поне 1 е изправен и че измежду всеки пет прожектора поне един е развален. Колко най-много прожектора общо може да има на това спортно игрище?

Публикувана на: 07-12-2011
4 клас
Задача 496

За 6 часа работа Руди иэработва с 4 детайла повече от Живко, а техният учител иэработва с 36 детайла повече от Руди и 3 пъти повече от Живко. За колко минути всеки от тримата иэработва  1 детайл?

Публикувана на: 02-12-2011
4 клас
Задача 495

В отбор по хокей има 20 играча. 6 играят, а останалите са реэерви.Смените са неограничени. По колко минути е играл всеки, ако са играли по равно, а една среща продьлжава 1 час?

Публикувана на: 02-12-2011
4 клас
Задача 494

Работник изкопава канал за 12 дни. Ако му помага друг работник 2 дни тогава заедно ще изкопаят канала эа 8 дни.За колко дни вторият работник сам ще иэкопае канала?

Публикувана на: 02-12-2011
4 клас
Задача 478

Ани и Боби купили бонбони, като Ани дала с 3 лв. повече от половината на сумата, дадени от Боби. Ако Боби е дала 1 лев повече от Ани, колко лева струват бонбоните?

Публикувана на: 23-11-2011
6 клас
Категория: логически задачи,  
Задача 475

Сред 101 монети има една с различно тегло от останалите. Покажете как чрез 2 тегления с везна (без теглилки) може да се открие дали тази монета е по-лека или по-тежка от останалите. 

Публикувана на: 18-11-2011
6 клас
Задача 474

От една кутия с 5 червени и 5 сини топки е извадена една топка.

Колко най-малко топки трябва да се извадят още от кутията, без да се гледа, така че сред извадените да има топка от същия цвят? 

Публикувана на: 18-11-2011
4 клас
Задача 467

За изборите в Нубия през 2011г. са предложени датите 19 ноември, 27 ноември и 3 декември. За кой ден да се насрочат изборите така, че сборът от дните между него и всяка от предложените дати да е възможно най-малък?

Публикувана на: 10-11-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo