СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 606

Един цар дал на 10 златаря да му направят 10 монети по 10 грама. Но единият златар откраднал една монета. Как с едно притегляне царят ще разбере  кой златар е откраднал монетата?

Публикувана на: 21-1-2012
4 клас
Задача 603

С буквите ААВ, ААА, СГГГ ,СГГС ,СГГР са записани последователни числа. Как се записва разликата АВСР-ВССГ?

Публикувана на: 20-1-2012
4 клас
Задача 557

Шест заека изяждат 6 моркова за 6 минути.Колко заека ще изядат 80 моркова за 48 минути?.

Публикувана на: 04-1-2012
6 клас
Задача 506

Участвате в състезание по колоездене и застигате състезателя, който в момента е втори по ред. На каква позиция ще бъдете, ако състезанието приключи след като го изпреварите?

Публикувана на: 08-12-2011
4 клас
Задача 504

Ученик прочел за 3 дни книга, която имала 253 страници. Първия и втория ден прочел общо 158 страници, а втория и третия ден - 181 страници.По колко страници е чел ученика, през всеки един от трите дни?

Публикувана на: 07-12-2011
4 клас
Задача 503

Спортно игрище разполага с няколко прожектора - поне 6. За съжаление някои от прожекторите са развалени. Известно е, че измежду всеки четири прожектора поне 1 е изправен и че измежду всеки пет прожектора поне един е развален. Колко най-много прожектора общо може да има на това спортно игрище?

Публикувана на: 07-12-2011
4 клас
Задача 496

За 6 часа работа Руди иэработва с 4 детайла повече от Живко, а техният учител иэработва с 36 детайла повече от Руди и 3 пъти повече от Живко. За колко минути всеки от тримата иэработва  1 детайл?

Публикувана на: 02-12-2011
4 клас
Задача 495

В отбор по хокей има 20 играча. 6 играят, а останалите са реэерви.Смените са неограничени. По колко минути е играл всеки, ако са играли по равно, а една среща продьлжава 1 час?

Публикувана на: 02-12-2011
4 клас
Задача 494

Работник изкопава канал за 12 дни. Ако му помага друг работник 2 дни тогава заедно ще изкопаят канала эа 8 дни.За колко дни вторият работник сам ще иэкопае канала?

Публикувана на: 02-12-2011
4 клас
Задача 478

Ани и Боби купили бонбони, като Ани дала с 3 лв. повече от половината на сумата, дадени от Боби. Ако Боби е дала 1 лев повече от Ани, колко лева струват бонбоните?

Публикувана на: 23-11-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo