СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 888

Бутилка със капачка тежи 104 гр. Бутилката тежи със 100гр повече от капачката. Колко грама тежи капачката?

Публикувана на: 29-8-2012
4 клас
Задача 852

367 ученика са с кафеви, черни, сини и зелени очи. Докажете, че: поне двама от учениците са родени в един и същи ден от годината и, че има поне 8 от тях родени в един и същи месец и с еднакъв цвят на очите.  

Публикувана на: 07-6-2012
4 клас
Задача 846

В

АА

ККК

АААА

ННННН

ЦЦЦЦЦЦ

ИИИИИИИ

                   ЯЯЯЯЯЯЯЯ                   

Колко пъти може да се изпише думата "ваканция" трагвайки от върха на пирамидата надолу към последния ред. При слизането може да се отклоняваме наляво или надясно към две букви, които са непосредствено отдолу

 

 

 

Публикувана на: 31-5-2012
4 клас
Задача 836

  С точно 47 топки децата решиха да направяват снежни човеци. Снежните човеци, направени от  второкласниците, бяха с по 2 снежни топки, направените от третокласниците  - по 3 снежни топки, а от четвъртокласниците от 4 снежни топки. Второкласниците и третокласниците направиха по равен брой снежни човеци, а четвъртокласниците направиха четен брой снежни човеци. По колко снежни човеци са направили децата от всеки клас?

Публикувана на: 19-5-2012
4 клас
Задача 831

С колко  цифри се записва най-малкото число, което има сбор от цифрите си 2010?

Публикувана на: 16-5-2012
4 клас
Задача 821

Ангел, Боян и Вени тренират точно по един от спортовете: футбол, волейбол и джудо. Сестрата на волейболиста не познава Вени и джудиста. Футболистът и Боян не играят волейбол. Вярно е, че :

а-Боян е футболист, а Вени - волейболист               в- Ангел е волейболист, а Боян - джудист

с-Вени е джудист, Ангел-волейболист                        д-Вени е волейболист, а Боян - джудист.

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 820

На едно състезание наградили деца от Варна, Плевен,  Русе и три деца от Бургас. От наградените 9 деца не са от Русе, 9 деца не са от Варна и 7 деца не са от Плевен. Колко са наградените деца ?

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 819

Намерете най-голямата възможна разлика на две петцифрени числа, ако за тях е известно, че за записването им са използвани всички цифри, точно по един път и по-голямото е четно.

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 818

В кутия има 3 сини, 4 зелени и 5 жълти топчета. Ако си с вързани очи , колко най-малко топчета трябва да извадиш, за да е сигурно, че са извадени топчетата от трите цвята?

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 817

От една книга се отделила една част, на първата страница на която пишело 163, а на последната - число записано със същите цифри но в друг ред. Колко листа е съдържала тази част?

Публикувана на: 08-5-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo