СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 750

Христо отишъл на гости на роднинско семейство, което имало 4 деца. Той попитал на колко години са децата, а бащата му поставил задача да ги открие сам, като използва, че произведението от годините им е равно на 72. Христо извършил известни пресмятания, но не успял да реши задачата. Тогава бащата уточнил, че сборът от годините на четирите деца е равен на годините на Христо. За съжаление Христо отново не бил в състояние да реши задачата и попитал дали някое от децата е на 2 години. Бащата дал отговор на този въпрос и Христо веднага съобщил годините на четирите деца.
Намерете годините на четирите деца и годините на Христо.

Публикувана на: 24-3-2012
6 клас
Задача 747

Номерата на страниците на една книга, от която е откъснат един лист, имат общо 2009 цифри. Колко листа има книгата сега? (Всеки лист, освен може би последния има две страници.)

Публикувана на: 23-3-2012
4 клас
Задача 703

Колко са трицифрените числа, които стават девет пъти по-малки след зачертаване на средната им цифра?

Публикувана на: 07-3-2012
4 клас
Задача 683

       Чичо Иван забелязал, че през зимата наддава с 5 кг., а през лятото отслабва с 4 кг. На 22 март 2012 год. той забелязал, че тежи точно 100 кг. Колко килограма е тежал чичо Иван на 15 септември 2004 год., ако пролет и есен той запазва теглото си?

Публикувана на: 23-2-2012
4 клас
Задача 674

Иван, Георги и Наско, набрали различен брой круши. След като Наско дал на Георги 13 круши от своите, Георги на Иван - 8 круши, а Иван на Наско-10 круши, то всички имали равен брой. В началото с колко крушите на Наско са били повече от тези на Георги?

Публикувана на: 19-2-2012
5 клас
Задача 631

Кое от посочените числа допълва логично поредицата? Отбележете един от посочените отговори:
2; 3; 5; 7; 11; ?; 17

 

а) 11 б) 19 в) 12 г) 16 д) 13

Публикувана на: 02-2-2012
4 клас
Задача 627

На дъската били записани едно след друго пет числа, отделени със запетаи, като разликата между всеки две съседни числа била една и съща. След това заменили цифрите с букви, като различните цифри заменили с различни букви, а еднаквите цифри с еднакви букви. В резултат на това на дъската останал записът A, BC, DEA, CFC, FGA. Намерете първоначално записаните числа.

Публикувана на: 28-1-2012
7 клас
Задача 606

Един цар дал на 10 златаря да му направят 10 монети по 10 грама. Но единият златар откраднал една монета. Как с едно притегляне царят ще разбере  кой златар е откраднал монетата?

Публикувана на: 21-1-2012
4 клас
Задача 603

С буквите ААВ, ААА, СГГГ ,СГГС ,СГГР са записани последователни числа. Как се записва разликата АВСР-ВССГ?

Публикувана на: 20-1-2012
4 клас
Задача 557

Шест заека изяждат 6 моркова за 6 минути.Колко заека ще изядат 80 моркова за 48 минути?.

Публикувана на: 04-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo