СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 1277

По-големият брат изминава разстоянието от дома си до училище за 30 минути, а по-малкият за 40 минути. След колко минути по-големият ще настигне по-малкия, който е тръгнал 5 минути по-рано?

Публикувана на: 04-4-2013
4 клас
Задача 1271

В един клас имало 26 ученици, част от които не знаели да пишат само буквата Р и я пропускали при писане (пишат правилно всички останали букви), а останалите–пропускали само буквата К ( пишат правилно всички останали букви ). Учителят дал на 8 ученици да напишат думата “РИС”, а на 10 – думата “ИСК” и на останалите – думата “РИСК”. Оказало се, че са написани 7 думи “РИС” и 7 думи “ИСК”. Колко от учениците са написали правилно дадената им дума?

Публикувана на: 29-3-2013
5 клас
Задача 1226

 4 гуми, 2 тетрадки и 1 молив струват 3 лв и 20 ст, а  2 такива гуми и една от същите тетрадки струват 1 лв и 20 ст . Известно е, че  една тетрадка е два пъти по-скъпа от едина гума. Да се намери цената поотделно на една гума, на една тетрадка и на един молив.

Публикувана на: 20-3-2013
5 клас
Задача 1225

Сумата от годините на майка,  дъщеря и баща е 76 години. Бащата е с 2 години по-възрастен от майката. Когато се родила дъщерята, сумата от годините на майката и бащата е била 46. На колко години е бил бащата, когато се е родила дъщерята? На колко години е сега дъщерята и на колко е майката?

 

Публикувана на: 20-3-2013
4 клас
Задача 1211

Десет юнака се разделили в две дружини. Всеки юнак от първата дружина обезглавил по една двуглава ламя, а всеки от втората дружина по един триглав змей. Ако броят на всички отсечени глави е 23, колко лами са убити?

Публикувана на: 12-3-2013
4 клас
Задача 1195

На колко нули завършва числото, което се получава при умножението на числата от 81 до 249 ?

Публикувана на: 06-3-2013
4 клас
Задача 1151

От 3  различни ненулеви цифри са образувани всички възможни трицифрени числа,  в които участват и трите цифри. Сумата на тези числа е 3 пъти по -голяма от трицифрено число записано само с 1 цифра. Намерете числото.

Публикувана на: 16-2-2013
8 клас
Задача 1098

Проучвах пъзел, в който трябваше да премесвам клечки, за да получа различен брой от триъгълници.

Аз направих един малък триъгълник от 3 клечки.

Преработих го в 4 малки триъгълници като добавих 6 клечки.

Добавих още един ред от тригълниците като преброих броя им и броя на клечките.

Направих таблица с резултатите и продължих да добавям редове от триъгълници. Открих много модели.

Какви модели можете да откриете вие? Не трябва да използвате клечки, а да чертаете линии вместо тях.

Намерете начин да запишете своите резултати. Можете ли да предположите броя на редовете от триъгълници, които не сте начертали.

Когато сте готови с всички възможни триъгълници, проверете можете ли да достигнете до подобни резултати с квадрати. А с други фигури?

 

Публикувана на: 26-1-2013
6 клас
Задача 1093

Какъв е броят на домашните ми любимци? Всичките ми домашни любимци освен два са кучета, всички освен два са котки, и всички освен два са папагали.

Публикувана на: 23-1-2013
5 клас
Задача 1069

На остров Логически живеят 2009 рицаря, лъжци и шпиони. Рицарите не лъжат никога, лъжците лъжат винаги, шпионите понякога лъжат, понякога, не. Емил пристигнал на острова и попитал всички: "Колко рицари живеят на острова?".  Първият жител отговорил: "Един", вторият "двама", третият - "трима" и т.н., последният (2009) - "2009".  На другия ден Емил попитал всички в същия ред: "Колко лъжци живеят на острова?" И получил абсолютно същите отговори. Колко са шпионите на острова?

Публикувана на: 14-1-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo