СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1267

Намерете лицето на равнобедрен триъгълник с основа 6 см и обиколка 16 см, ако отношението на дължините на височината към основата и бедрото е 4:5.

Публикувана на: 28-3-2013
5 клас
Задача 1257

Върху страните AB, BC, CD и DA на четириъгълника ABCD са взети съответно точките M, N, P, Q така, че АМ : МВ = 3 : 5, ВN : NC = 1 : 3, CP : PD = 4 : 5 и DQ : QA = 1 : 8.  Да се намери лицето на шестоъгълника MBNPDQ, ако лицето на ABCD е S.

Публикувана на: 24-3-2013
5 клас
Задача 1224

Обиколката на правоъгълник  е 28 см, а дължините на страните му в сантиметри са четни едноцифрени числа.Да се намери лицето на правоъгълника. Да се покаже, че този правоъгълник може да се разреже на 4, на 6, на 7 квадрата (не непременно еднакви).

  

Публикувана на: 20-3-2013
6 клас
Задача 1163

Диаметърът на основата на цилиндър е 6 cm,  а образуващата му е 80 mm. Намерете околната повърхнина и повърхнината на цилиндъра.

Публикувана на: 19-2-2013
6 клас
Задача 1156

Права призма има за основа ромб  с лице 108 кв. см и височина  на ромба 6 см. Околният ръб на призмата е с 66 цяло две трети процента  по-дълъг от основния ръб. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1155

Основата на права призма е успоредник с периметър 28 см, на който едната страна е с 25% по-къса от другата  и височината към по-голямата страна е 3 см. Ако знаете, че лицето на повърхнината на призмата е 384 кв. см, то намерете дължината на околния ръб.

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1154

Правилна дванадесетоъгълна пирамида има лице  на околна повърхнина 81,6 кв. дм и апотема 34 см. Намерете:

а) лицето на една околна стена;

б) основния ръб на пирамидата.                                                                                                    

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Категория: Лице на кръг, кръг
Задача 1089

Намерете лицета на кръг с диаметър : 5,8 дм,16 см, 0,6 м.

Публикувана на: 23-1-2013
5 клас
Задача 1083

 Диагоналите АС и ВD на четириъгълника АВСD са взаимно перпендикулярни и имат дължина 6 см и 10 см. Колко е лицето на АВСD?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Задача 1071

Точките M N Q разделят страната АВ на триъгълника ABC на четири равни части -  АМ = МN = NQ = QB. Точка P e  среда на отсечката CN  и лицето на триъгълника  MQP е 8 кв. сантиметра. Намерете лицето на триъгълника:
А)    CPQ ;       
Б )   ANC;
В)   MPC;
С)   ABC.

Публикувана на: 15-1-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo