СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1580

ПРАВИЛНА  ЧЕТРИЪГЪЛНА  ПИРАМИДА ИМА ЛИЦЕ НА ОКОЛНАТА ПОВЪРХНИНА 4200 КВ. ММ И АПОТЕМА  0.7 ДМ.

а) Намерете лицето на пълната и повърхнина.

б) Друга четириъгълна пирамида, чието лице на повърхнината е 2/3 от лицето на повърхнината на правилната  пирамида, има основа ромб с периметър 20 см и височина 2 см. Намерете лицето на околната повърхнина на тази пирамида.

Публикувана на: 31-1-2014
5 клас
Задача 1521

Лицето на правоъгълен триъгълник с катет 45 мм  е  2,7 кв.дм. Намерете другия катет.

Публикувана на: 07-12-2013
5 клас
Задача 1390

В квадрата ABCD е вписан равностранен триъгълник EFG така, че върхът му G е средата на BC. Намерете отношението на лицата на тези фигури.

Публикувана на: 05-6-2013
7 клас
Задача 1378

В триъгълник АВС
а)    6α = 30β = 5γ . Ако медианата СМ=22см, лицето на триъгълника е?
б)  30α = 5β = 6γ . Ако АС=36см, лицето на триъгълника е?

Публикувана на: 17-5-2013
6 клас
Задача 1374

Как ще се промени  лицето на правоъгъник, ако намалим дължината му три пъти и увеличим ширината му шест пъти?

Публикувана на: 16-5-2013
6 клас
Задача 1267

Намерете лицето на равнобедрен триъгълник с основа 6 см и обиколка 16 см, ако отношението на дължините на височината към основата и бедрото е 4:5.

Публикувана на: 28-3-2013
5 клас
Задача 1257

Върху страните AB, BC, CD и DA на четириъгълника ABCD са взети съответно точките M, N, P, Q така, че АМ : МВ = 3 : 5, ВN : NC = 1 : 3, CP : PD = 4 : 5 и DQ : QA = 1 : 8.  Да се намери лицето на шестоъгълника MBNPDQ, ако лицето на ABCD е S.

Публикувана на: 24-3-2013
5 клас
Задача 1224

Обиколката на правоъгълник  е 28 см, а дължините на страните му в сантиметри са четни едноцифрени числа.Да се намери лицето на правоъгълника. Да се покаже, че този правоъгълник може да се разреже на 4, на 6, на 7 квадрата (не непременно еднакви).

  

Публикувана на: 20-3-2013
6 клас
Задача 1163

Диаметърът на основата на цилиндър е 6 cm,  а образуващата му е 80 mm. Намерете околната повърхнина и повърхнината на цилиндъра.

Публикувана на: 19-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo