СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
6 клас
Задача 2333

Имате голямо парче стъкло и искате да покриете с него кръглата маса в столовата, която има диаметър 1 метър. За изрязване на стъклото стъкларят иска 12 лева, а за шлайфане на ръба- по 1,20 лв. за 10 см. Колко лева трябва да платите?

Публикувана на: 02-10-2018
6 клас
Категория: окръжност, кръг
Задача 1776

Окръжност има дължина 14 π см. Лицето на съответния полукръг е равно на?

Публикувана на: 26-8-2014
6 клас
Задача 1770
Публикувана на: 15-8-2014
6 клас
Категория: Лице на кръг, кръг
Задача 1089

Намерете лицета на кръг с диаметър : 5,8 дм,16 см, 0,6 м.

Публикувана на: 23-1-2013
4 клас
Задача 810

Един електронен часовник показва часовете и минутите. Например 6 ч. и 5 мин. сутринта се изобразява с 06:05, а 6 ч. и 5 минути следобяд с 18:05. Колко е продължителността на появата на поне една цифра 2 за едно денонощие.

А) 10 ч. и 30 мин.        B) 6 ч.       C) 4 ч. и 30 мин.     D) 60 мин.   Е) 12 ч. 

 

Публикувана на: 03-5-2012
6 клас
Категория: кръг
Задача 590

Попълнете:

c=12 π   S=36 π

c=10,6 π  S=?

c=13 π  S=? 

c=15,4 π  S=?

c=16,2 π  S=?

c=24,6 π  S=?

c=33,8 π  S=?

Публикувана на: 12-1-2012
6 клас
Категория: кръг
Задача 588

Лицето на кръг е 314 см 2

Радиусът на кръга е ?

Диамерърът на кръга е ?

Публикувана на: 12-1-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo