СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
10 клас
Задача 1566

В триъгълник ABC aко върху  страните AB   и  BC  са взети съответно точките M  и N ,като BM=BN . През М е построена права перпендикулярна на BC , а през N,  перпендикулярна на AB .Тези прави се пресичат в точка О.Правата BO пресича AC в точка P  и я дели на отсечки AP=5 и PC=4.Намерете дължината на отсечката BP,ако BC=6.

Публикувана на: 17-1-2014
7 клас
Задача 202

Една от страните на успоредник е 10 см. Възможно ли е диагоналите да са :

а) 12см. и 16см.

б) 10см. и 8 см.

в) 16см. и 4см.

Публикувана на: 15-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo