СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 307

Влак минава покрай светофар за 5 s, а покрай платформа с дължина 150м. за 15s. Да се намери дължината на влака.

а)150 m;             б)100 m ;            в) 75m;    г) 50 m.

Публикувана на: 23-6-2011
6 клас
Задача 283

Измеренията на един правоъгълник се отнасят както 2:3. Ако намалим по-дългата страна с 4 см ще получим правоъгълник чието лице е с 40 кв. см по-малко от лицето на първоначалния правоъгълник. Намерете измеренията на двата правоъгълника?

Публикувана на: 16-6-2011
5 клас
Задача 281

В два класа има общо 51 ученика. Ако 1/8 от учениците в първия клас се преместят във вторият то учениците в първия ще станат с 9 по-малко  от учениците във втория клас. По колко ученици има във всеки клас?

Публикувана на: 16-6-2011
5 клас
Задача 279

Колка са двуцифрените числа, които се делят на 3 или имат цифра на едениците 3 ?

А) 33;            Б) 36;           В) 39;             Г) 42.

Публикувана на: 15-6-2011
7 клас
Задача 192

Котаракът Филип уловил 12 риби за 3 дни. Всеки ден броя на уловените риби бил по-голям от колкото през предния ден. През третия ден Филип уловил по-малко риби, от колкото през предните два дни общо. Колко риби е уловил Котаракът Филип през третия ден?

A) 5             B) 6                 C) 7                  D) 8                  E) 9

Публикувана на: 12-5-2011
7 клас
Задача 191

Положителното число а е по-малко от 1, а числото b е по-голямо от 1. Кое от следващите числа е с най-голяма стойност?

a)  a . b            b) a + b            c)  a:b              d) b               e) не може да се определи

Публикувана на: 12-5-2011
4 клас
Задача 87

Четири дървета са подредени в права линия. Разстоянията между съседните дървета са 63 м, 18м и 54 м. Колко най-малко дървета трябва да се засадят между дадените дървета (по права линия) така, че разстоянията между всеки две съседни дървета да са равни?

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 86

Дължината на правоъгълник е равна на 26 см, а ширината е с 67 см по-малка от обиколката му. На колко е равна обиколката на правоъгълника?

А)  93 см                 Б)  186 см                      В)  119 см                   Г)  134 см                        Д)  82 см

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 85

В състезанието "Европейско кенгуру" участвали ученици от всички градове на България. Участниците от Пловдив били с 219 повече от участниците от Бургас и с 307 по-малко от участниците от Варна, а участниците от София били с 675 повече от участниците в Бургас. С колко участниците ат София са повече от участниците от Варна?

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 83

Дъждовете на остров Абук са или само сутрин или само вечер,а има и дни,когато не вали.По време на пътешествието ми по Абук,имаше 6 вечери и 7 сутрини без дъжд и общо 9 дъждовни дни.Колко дни съм пътешествал по острова?

Публикувана на: 17-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo