СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 854

Когато Феята размаха вълшебната си пръчка се появяват или 100 карамелени и 100 ментови, или 101 карамелени и 98 ментови, или 103 карамелени и 94 ментови бонбони.

а) по колко начина можем да получим 303 карамелени бонбона и колко ментови бонбона ще получим?

б) феята размахала пръчицата си и получила 2943 карамелени бонбона. Колко пъти феята размахала пръчицата си? Колко ментови бонбона са се появили?

Публикувана на: 10-6-2012
4 клас
Задача 853

Едно число е записано с цифрите 3 и 4. Сборът от цифрите му е 50.

а) колко 4-ки съдържа най-голямото такова число?

б) колко цифри съдържа най-малкото такова число?

Публикувана на: 10-6-2012
4 клас
Категория: конкурси
Задача 838

Фигурата се състои от квадратчета, като  на всеки ред броят им намалява с две.

На най-долния ред има 400 квадратчета. Лицето на всяко квадратче е 4 кв.см.

Колко е броят на всички квадратчета?

Намерете обиколката и лицето на фигурата.

Каква е дължината на страната на най-големия квадрат, който мобе да се побере във фигурата? 

Публикувана на: 22-5-2012
6 клас
Задача 441

В един клуб за танци 60% от момичетата и 45% от момчетата знаят англйски език. Какъв е процентът на  знаещите английски език от всички членове на клуба, ако момчетата са 2 пъти по-малко от момичетата?

Публикувана на: 29-10-2011
5 клас
Задача 330

Намерете число по-малко от 500, което при деление на 2, 3, 4, 5 и 6 да дава остатък 1, а на 7 да  се дели без остатък.

Публикувана на: 15-7-2011
5 клас
Задача 327

Решете ребуса

ПЕТИ + ТУР + НИР = 2003,

ако на различните букви отговарят различни цифри, а на еднаквите букви - еднакви цифри, като знаете, че Р е два пъти по-малко от най-малкото двуцифрено число, а Т = 2.

Публикувана на: 03-7-2011
8 клас
Задача 325

В един спортен отбор има 6 състезателя. Средната им възраст е 17 години. Ако Пешо напусне отбора, средна възраст ще стане 16 години. На колко години е Пешо?

Публикувана на: 03-7-2011
6 клас
Задача 315

Пътят между две хижи - А и Б се състои от наклонени участъци. Турист се движи с велосипед   по  нагорнищата със скорост 10 км/ч, а по надолнищата със скорост 20 км/ч. Туристът отишъл и се върнал за 1 час и 30 мин. Намерете разстоянието между А и Б.

Публикувана на: 29-6-2011
6 клас
Задача 310

Момче с лодка се  отдалечава от кея нагоре по течението на реката. След известно разтояние то скача от лодката и с помощта на речното течение, преплува разстоянието от лодката си до  кея за 10 минути . Същото разстояние, в спокойни води, момчето може да преплува за 20 минути.  След като стигне до кея, момчето веднага започва да плува срещу течението към лодката. След колко време  то ще стигне до лодката?

Публикувана на: 24-6-2011
5 клас
Задача 308

Сумата на първите 100 естествени числа е :   

а) 5050               б) 5500           в) 10 100                г) 10 500.

Публикувана на: 23-6-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo