СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 90

Квадратен лист хартия е срязан на две части, като разреза е под права линия.  Коя от посочените фигури не може да се получи в резултат от срязването?

А) Квадрат      Б) Правоъгълник       В) Правоъгълен триъгълник       Г)  Петоъгълник       В)  Равнобедрен триъгълник

Публикувана на: 23-3-2011
5 клас
Категория: кенгуру март 2011
Задача 89

Моторист изминава 28 км за 30 мин. Каква е скоростта на моториста?

А) 28           Б)  36             В) 56                 Г) 62

Публикувана на: 23-3-2011
4 клас
Категория: алгебра, кенгуру
Задача 88

Паяк виси на 30 см от тавана в понеделник сутринта. Всеки ден той се спуска с 50 см, а през ноща се изкачва с 20см. В кой ден от седмицата паякът ще стъпи на пода, ако таванът е висок 255 см?

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 87

Четири дървета са подредени в права линия. Разстоянията между съседните дървета са 63 м, 18м и 54 м. Колко най-малко дървета трябва да се засадят между дадените дървета (по права линия) така, че разстоянията между всеки две съседни дървета да са равни?

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 86

Дължината на правоъгълник е равна на 26 см, а ширината е с 67 см по-малка от обиколката му. На колко е равна обиколката на правоъгълника?

А)  93 см                 Б)  186 см                      В)  119 см                   Г)  134 см                        Д)  82 см

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 85

В състезанието "Европейско кенгуру" участвали ученици от всички градове на България. Участниците от Пловдив били с 219 повече от участниците от Бургас и с 307 по-малко от участниците от Варна, а участниците от София били с 675 повече от участниците в Бургас. С колко участниците ат София са повече от участниците от Варна?

Публикувана на: 21-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo