СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 101

Един стенен часовник бие на всеки кръгъл час ( в 8:00, 9:00, 10:00 и т.н.) толкова пъти, колкото е часът, а на всеки половин час - по веднъж ( в 8:30, 9:30, 10:30 и т.н.). Колко пъти бие часовникът от 7:55 до 10:45? 

Публикувана на: 04-4-2011
4 клас
Задача 100

Гошко платил 1 лев и 50 стотинки за три шоколадови вафли. Мишо платил 2 лева и 40 стотинки за две кексчета. Колко платил Иво за една шоколадова вафла и едно кексче?

Публикувана на: 04-4-2011
4 клас
Задача 99

Симеон се събудил преди час и половина. След три часа и половина той ще се качи на влака, за да отиде при баба си. Колко време преди тръгването на влака се е събудил Симеон?

А) 2 часа        Б) 3 часа и половина        В) 4 часа       Г)  4 часа и половина        Е) 5 часа

Публикувана на: 04-4-2011
5 клас
Задача 97

Алекс казал, че Иван е лъжец. Иван казал, че Боби е лъжец. Боби казал, че Иван е лъжец. Тони казал, че Алекс е лъжец. Колко от момчетата са лъжци?

Публикувана на: 25-3-2011
5 клас
Задача 95

Колко пресечни точки могат да имат най-много четири прави в равнината?

А) 1                     Б) 3                       В) 4                        Г)  5                                   Д)  6

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Задача 94

Един месец има 5 съботи и 5 недели, но само 4 понеделника и 4 петъка. Следващия месец има:

А) 5 среди           Б) 5 четвъртъка               В) 5 петъка              Г) 5 съботи                 Д) 5 недели

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Категория: кенгуру март 2011
Задача 93

За числата a, b, c и d е изпълнено 0 < a < b < c < d. Увеличете едно от тези числа с 1 така, че произведениего му с останалите три да е възможно най-малко. Кое число трябва да увеличити?

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Задача 92

Намерете броят на всички петцифрени числа, кратни на 5, образувани с помоща само на цифрите 1, 2, 3, 4, 5 без повторение със следните свойства: числото образувано от първите 2 цифри на петцифреното число, се дели на 2; числото образувано от първите три цифри на петцифренотоцисло, се дели на 3; числото образувано от първите  четири цифри на петцифреното цисло да се дели на 4.

A) 0               B) 1                       C) 2                        D)5                           E) 10

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Категория: кенгуру март 2011
Задача 91

Жителите на Лудоград не използват числа, съдържащи цифрата 3. Къщите от дясната страна на една улица на този град са нечетни номера. Ако първата къща е с номер 1, кой е номера на  педнадесетата къща?

А) 29             Б) 41                 В)  43             Г) 45            Д) 47

Публикувана на: 23-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo