СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 130

Пешеходна пътека тип зебра се състои от бели и черни ивици, които се редуват, като белите ивици са 8 на брой. Ако пътеката започва и завършва с бяла ивица, а широчината на всяка ивица е 50 см, то колко е дължината на пътеката?

Публикувана на: 14-4-2011
6 клас
Задача 129

През деня, в  който не лови мишки, котката Лиза изпива 60 мл мляко. През деня в който лови мишки, тя изпива с 1/3 пъти повече мляко. Последните две седмици котката Лиза хващала мишки през ден. Колко милилитра мляко е изпила Лиза през тези две седмици?

Публикувана на: 14-4-2011
4 клас
Задача 127

Ана, Мария, Вики, Невена, Боряна и Явор хвърляли зарче последователно един след друг. На  всеки се паднало различно число. Числото на Ана било два пъти по-голямо от числото на Мария. Числото на Ана било три пъти по-голямо от това на Вики. Числото на Невена било четири пъти по-голямо от това на Боряна. Кое число е хвърлил Явор?

Публикувана на: 14-4-2011
5 клас
Задача 120

В три поредни срещи футболният отбор "Барселона" отбелязъл три гола и получил един гол. Една от срещите била спечелена, другата загубена, а третата завършила наравно. Какъв е резултатът в спечелената от отбора на  "Барселона" среща?

A) 2 : 0     B) 3: 0     C) 1: 0      D) 2 :1     E) 0 :1

Публикувана на: 11-4-2011
4 клас
Задача 119

По време на едно тържество всяка от  две еднакви торти е разрязана на  четири еднакви части. После всяка от тези части е разрязана на три   равни парчета.  След като всеки гост на тържеството си взел по едно парче, останали три парчета. Колко са били гостите на това тържество?

Публикувана на: 11-4-2011
4 клас
Задача 118

При една игра на думи са в сила следните правила: в началото всеки участник започва с 10 точки и трябва да отговори на 10 въпроса; за правилен отговор той получава 1 точка, а за грешен отговор му се отнема 1 точка. В края на играта Ралица събрала 14 точки. Колко правилни отговора е дала тя?

A) 3        B) 4        C) 5        D) 6       E) 7

 

Публикувана на: 11-4-2011
4 клас
Задача 113

Росен има в джоба си 13 монети, всяка от които е от 5 или 10 стотинки. Коя от посочените стойности в  стотинки не може да бъде получена от всичките монети на Росен?

А) 80            Б) 60          В) 70             Г) 115           Д) 125

Публикувана на: 08-4-2011
5 клас
Задача 112

Като умножавал едно число с 301, Павел забравил нулата и умножил с 31. Той получил резултат 372. Какъв резултат трябвало да получи Павел?

A) 3010      B) 3612       C) 3702        D) 3720        E) 30 720

Публикувана на: 07-4-2011
4 клас
Задача 102

Един продач на яйца разполага с кутии за 6 яйца и с кутии за 12 яйца. Колко най-малко кутии трябва да използва продавачът, за да подреди 66 яйца?

Публикувана на: 04-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo