СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: кенгуру
Задача 2270

Сашо превозва с камион стока в чували, която доставя на четирима търговци по следния начин: оставя половината чували в склада на първия търговец и определен брой чували в магазина му; оставя половината от останалите чували в склада на втория търговец и толкова чувала в магазина му, колкото е оставил в магазина на първия търговец; оставя половината от останалите чували в склада на третия търговец и същият брой чували в магазина му както при първия и втория търговец; оставя половината от останалите чували в склада на четвъртия търговец и отново същия брой чували в магазина му, както при друтите трима търговци. По колко чувала е оставил Сашо в магазините на четиримата търговци, ако в началото чувалите са били повече от 100 и по-малко от 150, а накрая камионът бил празен?

Публикувана на: 25-1-2018
4 клас
Задача 810

Един електронен часовник показва часовете и минутите. Например 6 ч. и 5 мин. сутринта се изобразява с 06:05, а 6 ч. и 5 минути следобяд с 18:05. Колко е продължителността на появата на поне една цифра 2 за едно денонощие.

А) 10 ч. и 30 мин.        B) 6 ч.       C) 4 ч. и 30 мин.     D) 60 мин.   Е) 12 ч. 

 

Публикувана на: 03-5-2012
4 клас
Задача 267

Васил, Огнян, Лъчо и Павел живеят на един и същи етаж в съседни апартаменти (два апартамента са съседни ако номерата им са последователни числа). Всеки от тях отглежда по един домашен любимец и обича определена напитка. Васил живее в ап.21. Огнян отглежда куче. Този, който отглежда папагал обича спрайт, а този който живее в ап.24 обича фанта. Лъчо е съсед на апартамента, в който се отглежда хамстер, а в съседния на този който обича кола са живущия в ап.23 и този, който обича чай. Апартамента на Павел в сравнение с апартамента на Огнян е по-далеч от апартамента на Васил. Един от четиримата отглежда котка. Кой е той?

Публикувана на: 06-6-2011
4 клас
Задача 260

С помощта  на цифрите 1  2  3  4 са образувани 2 числа, като всяка от тези цифри се използва само веднъж. Намерете сбора на двете числа ако произведението им е възможно най-малкото.

Публикувана на: 01-6-2011
4 клас
Задача 259

Квадрат 3х3 трябва да се разреже на правоъгълници с размери 3х1 или 2х1 като не е задължително и двата вида правоъгълници да участват в разрязването. По колко различни начина може да стане това ако деветте еденични квадрадчета на първоначалния квадрат са номерирани.

Публикувана на: 01-6-2011
4 клас
Задача 258

Пътнически влак има 8 вагона. На една гара във влака се качили 3 пътника. По колко начина те могат да се настанят във вагоните така, че двама от пътниците да са в един вагон, а трития в друг.

Публикувана на: 01-6-2011
4 клас
Задача 257

В една кутия има 58 еднакви по големина топки - 14 червени, 15 сини, 16 жълти, а останалите зелени или бели. Колко най-малко топки трябва д се вземат със затворени очи за да е сигурно, че между взетите ще има поне 12 едноцветни.

Публикувана на: 01-6-2011
4 клас
Задача 256

На масата са поставени три карти с различни цифри върху тях. Нареждайки ги една до друга съставяме възможно най-голямото число. След това съставяме второто по големина възможно най-голямо число. Сборът на двете числа е 1233. Каква е сумата от цифрите върху трите карти?

Публикувана на: 01-6-2011
4 клас
Задача 255

С помоща на кибритени клечки са образувани един, два, три, четири триъгълника и т.н. Колко клечки ще са необходими за образуваненето на 101 триъгълника.

Публикувана на: 01-6-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo