СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 1215

В равнобедрен триъгълник има  страна, чиято дължина е с 3 см по-голяма от другата. Дължините на страните са естествени числа. Обиколката му е по-малка от обиколката на квадрат със страна 4 см. Д а се намерят страните.

Публикувана на: 16-3-2013
4 клас
Задача 1032

Подът на квадратна стая е покрит с еднакви квадратни плочкиДиагоналите на помещението са изчертани  върху пода, и двата диагонала пресичат общо  9 плочки. Колко плочки има на  пода?

Публикувана на: 19-12-2012
9 клас
Задача 1028

Ако x1 и x2 са корени на уравнението 6х2 + х - 2 = 0, то 2х1 и 2х2 са корени на уравнението:

а) 12х2+2х-4=0

б) 3х2+х-1=0

в) 3х2+х-4=0

г) 6х2-2х+8=0

Публикувана на: 14-12-2012
9 клас
Задача 973

Намерете стойностите на параметъра а, при които уравнението има само 1 корен:

2x2-3ax+1=0

 

Публикувана на: 05-11-2012
9 клас
Задача 972

Намерета стойностите на параметъра а, при които уравнението има само 1 корен:

(а-1)x2+ax-3=0

 

Публикувана на: 05-11-2012
9 клас
Задача 971

        2x2+5x-3         -√a 

           4x2-4x+1

Публикувана на: 05-11-2012
9 клас
Задача 970

Опростете дробта:

а)     x3-8           б)     1+x-2x2           в)     2x2-(2a-b)x-ab
  
—————        —————         —————————
   x3+x2-6x                   8x3+1                        4x2+4bx+b2

 

                      

 

Публикувана на: 05-11-2012
9 клас
Задача 969

Разложете на множители квадратния тричлен:

а) x2+2ax-3a;

б) x2-4bx+3b2;

в) 2x2-(2a-b)x-ab.

Публикувана на: 05-11-2012
4 клас
Задача 659

Градина с формата на квадрат е оградена с алея, която навсякъде има една и съща широчина. Ако се движим по външната страна на алеята и направим една пълна обиколка, ще изминем 8 метра повече, отколкото ако се движим по вътрешната. Да се намери широчината на алеята в метри.

Публикувана на: 14-2-2012
4 клас
Задача 623

Равностранен триъгълник и квадрат имат равни обиколки. Страната на триъгълника е 8 м. Колко квадратни метра е лицето на квадрата?

Публикувана на: 27-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo