СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
9
Задача 1367
Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1366
Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1365
Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1364

Сравнете дробите

         5678901234
A = ————————
         6789012345


         5678901235
B = ————————
         6789012347

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1363

Върховете на правилен седмоъгълник са оцветени в два цвята. Да се докаже, че съществуват три от тези върхове, които са оцветени в един и същ цвят и са върхове на равнобедрен триъгълник.

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1362

Дадено е 15-цифрено естествено число, записано само посредством нули и единици, което е кратно на 81, но не е кратно на 10. Да се докаже, че ако зачеркнем една от нулите му полученото число няма да се дели на 81.

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1361
Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1360

Сборът на 100 естествени числа, всяко от които не надминава 100, е равен на 200. Да се докаже, че от тях могат да се изберат няколко, сборът на които е равен на 100.

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1359
Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1358
Публикувана на: 13-5-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo