СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 1996

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най късно след 5 часа. На колко километра най много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18 км/ч, а срещу течението със скорост 12 км/ ч?

Публикувана на: 23-2-2016
7 клас
Задача 1965

Когато Вълкът и Червената шапчица се разделили, той хукнал два пъти по-бързо по два пъти по-къса пътечка към къщичката на баба й.Вълкът изпреварил Червената шапчица с половин час. От срещата до къщата на баба си Червената шапчица е вървяла:

a) 20 min

b) 30 min

c) 40 min

d) 50 min

Публикувана на: 23-1-2016
7 клас
Задача 1964

За 2 часа влак, който тръгнал от град B, изминал 40km повече отколкото влак, който тръгнал от град A. Двата влака се срещнали след 5 часа. На колко километра от град A е станала срещата?

Забележка: Мисля, че задачата е с непълни данни. Това, което липсва е още едно условие. Например разтоянието между А и В.

Публикувана на: 23-1-2016
8 клас
Задача 1905

Лека кола, дълга 4 m, изпреварва камион, дълъг 16 m. Колата се движи със 110 km/h, а камионът - със 100 km/h. Колко секунди са необходими на колата, за да изпревари камоина?

Публикувана на: 21-9-2015
7 клас
Задача 1817
Публикувана на: 29-12-2014
7 клас
Задача 1810
Публикувана на: 26-12-2014
4 клас
Задача 1198

От два пункта, разстоянието м/у, които е 100 км. тръгнали едновременно един срещу друг двама велосипедисти. Скоростта на първия била 15 км/ч, а на втория 10 км/ч. Заедно с първия велосипедист тръгнало куче със скорост 20 км/ч. Като срещнало втория велосипедист кучето се върнало обратно и тръгнало срещу първия велосипедист. Срещнало първия и отново се върнало. Кучето бягало м/у велосипидистите дотогава, докато те се срещнали. Колко километра е пробягало кучето?

Публикувана на: 06-3-2013
4 клас
Задача 1197

От Варна за София и от София за Варна тръгнали сутринта в 7 часа два автомобила - първият със скорост 65 км/ч, а вторият - с 50 км/ч . При срещата се оказало, че автомобилът от Варна е изминал 75 км. повече от автомобила от София. Определете, в колко часа и на какво разстояние от Варна е станала срещата?

Публикувана на: 06-3-2013
6 клас
Задача 1074

Разстоянието между селищата  А и Б е 172,50 км. В 7 часа от А за Б тръгва лека кола със скорост 75 км/ч, а в 8,30 часа от Б за А тръгва камион с 45 км/ч. Намерете в колко часа двете превозни средства са се срещнали.

Публикувана на: 15-1-2013
6 клас
Задача 1073

Разстоянието между селищата А  и Б е 212,50 км. От А за Б тръгва лека кола със скорост 80 км./ч, а 1 час по-рано от Б за А тръгва камион със 50 км./ч. Намерете след колко време от тръгването на камиона двете превозни средства ще се срещнат.

Публикувана на: 15-1-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo