СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1963

Петя и Валя трябва да напишат един и същи текст на компютър. За един час Петя пише по 12 страници, а Валя - с 8 страници повече. Те започнали да пишат този текст едновременно, но Валя завършила работата си 1ч и 30 мин преди Петя. Намерете:

а) колко страници има този текст

б) за колко време Петя е написала текста

Публикувана на: 19-1-2016
6 клас
Категория: Задачи за работа
Задача 1953

Шивашка  фирма планирала да произведе определен брой костюми за определено време, като произвежда по 44 броя на ден. През първите три дни тя произвеждала със 7 броя на ден по - малко от предвиденото , след което увеличила заплануваната производителност с 25% и четири дни преди определения срок й останали да произведе още 54 костюма от заплануваните. Намерете:

а ) За колко костюма е била поръчката;

б)колко дни преди крайния срок са произведени 661 костюма.

Публикувана на: 28-12-2015
6 клас
Категория: Задачи за работа
Задача 1952

Всеки от двама работници с една и съща производителност може да свърши сам определена работа за 15 часа. След като първият работил сам 1 час, към него се присъединил и вторият работник и двамата заедно довършили работата. За колко часа  e била извършена  цялата работа?

Публикувана на: 28-12-2015
6 клас
Категория: задачи за работа
Задача 1950

Два снегорина трябвало да почистят снега от определен пътен участък.  Първият  от тях може сам да почисти целия участък за 2 часа, а другият за 1 час и 30 минути.  Двата снегорина започнали заедно работа и работили 20 минути, след което първият се повредил. Колко време е било необходимо на втория снегорин да довърши сам почистването на участъка?

Публикувана на: 28-12-2015
7 клас
Задача 1168

Едно шивашко ателие трябвало за 4 дни да изпълни поръчка за ушиване на униформени облекла за служителите в една компания. Първия ден шивачите ушили 4/15 от всички облекла, втория - с 5 % повече, отколкото първия ден, а останалата част от поръчката била изпълнена през другите два дни поравно. За колко облекла е била поръчката, ако се знае, че третия ден били ушити 48 броя по-малко, отколкото първия ден?

Публикувана на: 21-2-2013
7 клас
Задача 1126

Стругар трябвало да изпълни за 15 дни поръчка за определено количество детайли. След като работил 5 дни по план, той увеличил дневната си норма с 6 детайла и два дни преди срока произвел 8 детайла повече. Намерете :
а) дневната норма на стругаря по план ;
б) за колко детайла е била поръчката .

Публикувана на: 06-2-2013
7 клас
Задача 1075

Производствена фирма поела ангажимент да изработи определен брой детайли за определен срок. Хората пресметнали, че за да изпълнят поръчката, всеки ден трябва да изработват по 120 броя. По технически причини дневната им производителност намаляла с 35 броя и те поискали 2 дни отсрочка, но въпреки че срокът бил удължен, предали с 40 детайла по-малко от обещаните. Намерете :
а) за изработката на колко детайла е бил поет ангажимент;
б) колко дни е бил определения срок.
Отговори :
720 броя
6 дни

Публикувана на: 16-1-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo