СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 2401

От град А за град В потеглил автобус със скорост 40 km/h. 15 min след тръгването той срещнал лека кола, идваща от град В със скорост 50 km/h. Леката кола пристигнала в град А и след престой от 15 min тръгнала обратно за В. На 20 km от В леката кола настигнала автобуса. Да се намери: а/ разстоянието АВ ; б/ колко часа след срещата леката кола е настигнала автобуса.

Публикувана на: 12-1-2019
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo