СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 944

Точките M и N са среди съответно на страните AB и AC на триъгълника ABC. Точка P лежи върху страната BC, като CP= 1/3 BC. Правите NP и CM се пресичат в точка O. Да се изрази лицето на четириъгълника BPOM чрез лицето на триъгълник ABC.

Публикувана на: 14-10-2012
7 клас
Задача 941

 Точката P е външна за триъгълник ABC и лежи във вътрешността на ъгъл ABC. През точка P са построени прави m и n, съответно успоредни на AB и BC, които пресичат страните BC и AB съответно в точките M и N. Докажете, че: SABC=SABM+SBCN-SCAP

Публикувана на: 14-10-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo