СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 2322

Нека "а" е сборът на първите 1000 нечетни естествени числа, а "в" е сборът на първите 1000 четни естествени числа. кое е вярно:

А) а - в = 1000                 Б) а - в = 2000                   B)     а - в = -1000                   Г)а - в = -2000

Публикувана на: 08-6-2018
4 клас
Задача 1195

На колко нули завършва числото, което се получава при умножението на числата от 81 до 249 ?

Публикувана на: 06-3-2013
5 клас
Задача 1122

Числото 0 съдържа ли се в множеството на естествените числа?

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Задача 1121

Кое е най-малкото естествено число?

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Задача 1094

Съществуват ли естествени числа а и b такива, че a.b.(a+b) = 2013201320132013

Публикувана на: 23-1-2013
4 клас
Задача 837

2+4+6+8+....+1990=1+3+5+7+.....+1989+X е равно на :

Публикувана на: 21-5-2012
4 клас
Задача 799

Намерете броя на всички четирицифрени числа, които съдържат в записа си поне една цифра 5.

Публикувана на: 27-4-2012
4 клас
Задача 798

Колко са петцифрените четни числа, които могат да се съставят от цифрите 0, 2, 5, 7 и 9, ако всяка цифра се среща точно по веднъж?

Публикувана на: 27-4-2012
4 клас
Задача 797

Числата от 1 до 111 са написани в редица в произволен ред.След това всяко число е събрано със съответния си номер в редицата. Накрая са умножени всички сборове. Какво число е произведението- четно или нечетно? / Обосновете отговора си/

Публикувана на: 24-4-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo