СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 167

Нива има форма на правоъгълник с размери 0,25 км и 0,1 км. През нивата трябва да се прокара път с ширина 5 м. Как трябва  да се прокара пътят, че да се похаби най-малко обработваема площ? А колко ще бъде обработваемата площ на нивата след прокарването на пътя? Намерете площа в кв.м., ар, декар и хектар.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 165

Пресметнете по рационален начин:

а) 0,2 . 0,4 . 2,5;

б) 0,125 . 4 . 0,8 . 2,5;

в) 62,35 . 0,4 . 0 . 4,23 . 0,72 + 3 . 0,04 . 5;

г) 0,2 . 1,7 . 0,5 . 10 . 2,125 . 8 +12,31.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 164

Пресметнете колко литра бензин са останали в  резервоара на лек автомобил след  изминаването на 85 км, ако първоначално в него е имало 40 литра, а разходът на 1 км е 0,075 л бензин.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 159

Една керемида преди изсушаването ú тежи 4,5 кг. При изсушаване  тя губи от теглото си 0,8 кг, а след изпичане още 0,6 кг по-малко, отколкото при сушене. Колко килограма тежи керемидата след изпичане?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 157

Когато едната  от две бригади асфалтирала 3,08 км от една улица, а другата с 1,04 км повече, между тях останало разстояние 2,5 км. Колко километра е дълга улицата?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 156

Каква най-малка ширина трябва да има шосе, за да могат да се движат три товарни автомобила, всеки от който е широк 2,75 м, така, че между тях да остава  разстояние най-малко 0,75 м, а встрани - най-малко  по 0,5 м?  

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 155

С колко ще се увелечи обиколката на един триъгълник:

а) ако една от страните му се увеличи с 0,6 дм;

б) ако всяка от страните му се увеличи с 0,3 м?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 152

Запишете всички десетични дроби, които: 
а) съдържат в дробната си част само десети и стотни и са между 2,62 и 2,69;
б) съдържат в дробната си част само десети и са между 25,8 и 26,69.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 59

През месец юли 2002 г. таксиметрова фирма работи при следните условия: начална такса - 0,40 лв; пробег 1 км - 0,30 лв; престой 1 мин - 0,12 лв. Каква сума трябва да плати клиент, ако:

а) е изминат път от 4 км и  е направен престой от 3 мин

б) е изминат път от 5,6 км и направен престой от 4 мин;

в) е изминат път от 3,18  км и направен престой от 2,5 мин;

г) е изминат път от 7,125 км и направен престой от 3 мин?

Публикувана на: 02-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo