СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 164

Пресметнете колко литра бензин са останали в  резервоара на лек автомобил след  изминаването на 85 км, ако първоначално в него е имало 40 литра, а разходът на 1 км е 0,075 л бензин.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 159

Една керемида преди изсушаването ú тежи 4,5 кг. При изсушаване  тя губи от теглото си 0,8 кг, а след изпичане още 0,6 кг по-малко, отколкото при сушене. Колко килограма тежи керемидата след изпичане?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 157

Когато едната  от две бригади асфалтирала 3,08 км от една улица, а другата с 1,04 км повече, между тях останало разстояние 2,5 км. Колко километра е дълга улицата?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 156

Каква най-малка ширина трябва да има шосе, за да могат да се движат три товарни автомобила, всеки от който е широк 2,75 м, така, че между тях да остава  разстояние най-малко 0,75 м, а встрани - най-малко  по 0,5 м?  

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 155

С колко ще се увелечи обиколката на един триъгълник:

а) ако една от страните му се увеличи с 0,6 дм;

б) ако всяка от страните му се увеличи с 0,3 м?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 152

Запишете всички десетични дроби, които: 
а) съдържат в дробната си част само десети и стотни и са между 2,62 и 2,69;
б) съдържат в дробната си част само десети и са между 25,8 и 26,69.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 59

През месец юли 2002 г. таксиметрова фирма работи при следните условия: начална такса - 0,40 лв; пробег 1 км - 0,30 лв; престой 1 мин - 0,12 лв. Каква сума трябва да плати клиент, ако:

а) е изминат път от 4 км и  е направен престой от 3 мин

б) е изминат път от 5,6 км и направен престой от 4 мин;

в) е изминат път от 3,18  км и направен престой от 2,5 мин;

г) е изминат път от 7,125 км и направен престой от 3 мин?

Публикувана на: 02-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 58

Намерете х, ако:

а) 15,7  - (х+3) = 4,2 . 2

б) 18,6 - (х - 5,2) = 0,4 . 7

в) 13,8 - (5,2 - х) = 5,6 . 2

г) 17,9 - ( х + 3,4) = 1,2 . 0,8

Публикувана на: 02-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 57

Ученици направили тридневен поход. Те изминали  през І-вия ден 5,7 км, през ІІ-рия с 0,8 км повече от първия, а през ІІІ-тия ден с 1,3 км повече от втория ден. Колко километра са изминали учениците през  трите дни? 

Публикувана на: 02-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo