СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1603

Решете уравненията по два начина :

а) (2244 + х ) : 11 = 264

б) (2436+4812 + х ) : 12 = 724

Публикувана на: 22-2-2014
5 клас
Задача 1602

Числото 125х  се дели на 2. Напишете множеството А от числа, които може да приема цифрата на единиците х .

*Прието е abc  да означава трицифрено число с цифра на стотиците a, цифра на десетиците b  и цифра на единиците c , т.е.       abc = 100.a+10.b+c

Публикувана на: 22-2-2014
5 клас
Задача 1601

В  числото  562а, намерете цифрата на едениците  а, така че числото да се дели на 3, 5 и 9 едновременно.

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Задача 1600

Без да извършвате действията проверете дали 56+42+147 се дели на 7.

 

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Задача 1599

Без да извършвате действията, проверете дали 63.(204+18) се дели на 9.

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Задача 1598

Намерете остатъка при делението на 43 с 3.

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Задача 1597

Намерете остатъка при делението на 52 с 5.

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Категория: делимост
Задача 1458

Намерете числото n = 98a4b, ако е известно, че 28 дели n и 9 дели ab+1

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Задача 1457

Намерете цифрата х такава, че числото 32х7 да се дели на 19.

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Категория: делимост
Задача 1456

Докажете, че ако 7 дели ab, то 7 дели ba+a.

Публикувана на: 10-10-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo