СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 2382

13!=6ab7020cd0 (последното е число).Намерете числото.

Публикувана на: 06-12-2018
5 клас
Категория: дроби, НОК, делимост
Задача 2361

От редицата числа от 1 до 2000 Юлия написала всяко четвърто число, Ясен - всяко шесто, а Стоян - всяко десето. Колко числа от редицата не е написал никой от тримата?

Публикувана на: 11-11-2018
5 клас
Категория: Делимост
Задача 2339

Намерете сбора на всички прости числа, които се намират между x и y, ако
НОД (84; 462) - x = НОК (4;7;14) y . y = 576

Публикувана на: 27-10-2018
5 клас
Категория: делимост
Задача 2197

В ожесточена битка 70 от 100 пирати затубили едното си око,75-едното си ухо, 80-едната си ръка, а 85-единия крак. Колко най-малко пирати са загубили едновременно око, ухо, ръка и крак?

 

Публикувана на: 24-10-2017
5 клас
Категория: ДЕЛИМОСТ
Задача 2193

МАГАЗИН СЕ ЗАРЕЖДА С ДИЕТИЧЕН ХЛЯБ ОТ ДВЕ РАЗЛИЧНИ фирми. ПЪРВАТА ДОСТАВЯ ХЛЯБ ПРЕЗ 2 ДНИ, А ВТОРАТА - ПРЕЗ 3 ДНИ. НА 31 АВГУСТ И ДВЕТЕ ФИРМИ ДОСТАВИЛИ ХЛЯБ.

А) НА КОЯ НАЙ-БЛИЗКА ДАТА ПРЕЗ МЕДЕЦ СЕПТЕМВРИ ДВЕТЕ ФИРМИ ЩЕ ДОСТАВЯТ ЕДНОВРЕМЕННО ХЛЯБ?

Б) КОЛКО ПЪТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ДВЕТЕ ФИРМИ ЩЕ ДОСТАВЯТ ХЛЯБ ЕДНОВРЕМЕННО И НА КОИ ДАТИ?

Публикувана на: 22-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2192

В АВТОМАТ ЗА БОНБОНИ ИМА 1506 БОНБОНА. ТЕ ИЗЛИЗАТ ВИНАГИ В СЛЕДНИЯ РЕД:1 ЖЪЛТ, 2 ЗЕЛЕНИ ,3 СИНИ. СЛЕД ТРЕТИЯ СИН БОНБОН СЕ ПОВТАРЯ СЪЩАТА ПРОЦЕДУРА.КАКЪВ НА ЦВЯТ Е: А) 208 - мият бонбони б) последният бонбон

Публикувана на: 22-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2191

Адриан написал 300 пъти числото 2017 едно до друго 20172017...2017.Коя цифра е написал Адриан на: а) 538 място б) 1067 място

Публикувана на: 22-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2189

В кутия има размесени 630 топчета от 3 цвята - бели, червени и зелени. Белите са с 30 по-малко от зелените, а червените са с 60 повече от белите.

а) Колко най-много пакета могат да се направят, като се използват всички топчета?

б) Колко топчета най-малко трябва да се извадят по случаен начин от кутията, за да сме сигурни, че измежду тях има поне 150 от един цвят?

в) Колко топчета най-малко трябва да се извадят по случаен начин, за да сме сигурни, че между тях има поне 60 червени?

Публикувана на: 21-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2188

Намерете най-голямото петцифрено естествено число, което се записва с различни цифри и което е кратно на 9 и на 11

Публикувана на: 19-10-2017
5 клас
Категория: делимост
Задача 2186

Учениците от спортен клуб могат да бъдат строени в редици по 8. Ако един строява останалите ще може да ги строи в редици по 5. Колко са учениците, ако броят им не надвишава 60?

Публикувана на: 17-10-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo