СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 687

Овощна градина е широка  8 м. и дълга  240 м. На всеки  4 кв. метра е засадена по една праскова. Ако  дръвчетата са на два реда, по колко дръвчета има на ред?

Публикувана на: 25-2-2012
4 клас
Задача 686

От 3 кг. брашно  се получава  4 кг. хляб . Колко килограма хляб ще се получи от 31 422 кг. брашно ? Колко  килограма   брашно е необходимо за  1 348 кг. хляб?

Публикувана на: 25-2-2012
4 клас
Задача 651

Три камиона  с цимент тежат колкото  4 камиона с вар. За един строеж  докарали  7 камиона с цимент и 18 000  кг. вар  с 3 еднакви  камиона. С колко килограма докараният цимент е повече от варта?

Публикувана на: 11-2-2012
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 650

От 100 500 кг. желязна руда се получава  25 000 кг. чугун. От  колко килограма желязна руда  се получават 5 тона чугун?

Публикувана на: 11-2-2012
4 клас
Задача 637

В средата на езеро има водна лилия. За един ден тя удвоява размерите си, а за 16 дни покрива цялото езоро. За колко дни покрива четвъртинка от езерото?

Публикувана на: 04-2-2012
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 605

Имаме 36 разноцветни топчета. Третинката от тях са сини, четвъртинката са бели, а останалите - черни. На колко групи мога да ги разделя, така че във всяка група да има едно и също количество топчета, от един и същи цвят?

Публикувана на: 21-1-2012
4 клас
Категория: деление
Задача 371

Милен пише на майка си: "С баба набрахме 81 кг кайсии.От 9 кг тя свари конфитюр, а от останалите 9 кг ще приготви компоти."
Открийте грешката на Милен.

Публикувана на: 19-9-2011
4 клас
Задача 366

Пет шкафа и две библиотеки струват 844 лв. и 80 ст. Ако една библиотека е 3 пъти по-скъпа от един шкаф, каква сума са заплатили за 4 шкафа и 1 библиотека?

Публикувана на: 10-9-2011
4 клас
Категория: деление, алгебра
Задача 365

При построяването на водопровод в едно село през първия ден поставили 24 тръби, а през втория 32 такива тръби. През двата дни поставили общо 224 м тръби. Колко метра тръби са поставили през първия ден и колко през втория?

Публикувана на: 10-9-2011
4 клас
Категория: деление, алгебра
Задача 364

В автомобилен парк има 50 тежкотоварни и 18 леки автомобила. За 6 дни за всички тях били използвани 20604 л бензин. По колко литра бензин средно е израсходвал един лек автомобил на ден, ако за всеки тежкотоварен автомобил са необходими 64 л бензин на ден?

Публикувана на: 10-9-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo