СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 2416

От 25 дка получили 81 344 кг царевица, от 17 дка добивът бил 16 пъти по-малко, а от 38 дка - 25 пъти повече от реколтата от 17 дка. Постави въпрос и реши задачата.

Публикувана на: 21-3-2019
5 клас
Задача 2311

0,00024 : 0,006

Публикувана на: 28-4-2018
5 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 1939

Как се променя частното, когато делимото се увеличава. Дайте пример.

Публикувана на: 02-11-2015
5 клас
Задача 1598

Намерете остатъка при делението на 43 с 3.

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Задача 1597

Намерете остатъка при делението на 52 с 5.

Публикувана на: 17-2-2014
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 1143

420 : ( 160 - 1000 : x ) + 168 = 180

Публикувана на: 13-2-2013
4 клас
Задача 778

В ЖИЛИЩЕН БЛОК ИМА 240 ВРАТИ. НА ВСЕКИ 15 ВРАТИ СЕ ПАДАТ ПО 6 ПРОЗОРЕЦА, КОЛКО ПРОЗОРЕЦА ИМА В ТОЗИ ЖИЛИЩЕН БЛОК.

Публикувана на: 03-4-2012
4 клас
Задача 777

С ДВЕ ЕДНАКВИ ПОМПИ ИЗПОМПАЛИ 3010 Л ВОДА. ЕДНАТА ПОМПА РАБОТИЛА 3 ДНИ ПО 2 ЧАСА, А ДРУГАТА 2 ДНИ ПО 4 ЧАСА. КОЛКО ЛИТРА ВОДА СА ИЗПОМПАЛИ С ВСЯКА ПОМПА ПООТДЕЛНО.

Публикувана на: 03-4-2012
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 718

 

Четири дървета са подредени в права линия. Разстоянията между съседните дървета са 63 м, 18м и 54 м. Колко най-малко дървета трябва да се засадят между дадените дървета (по права линия) така, че разстоянията между всеки две съседни дървета да са равни?

  Побликувана на: 21-03-2011

Р е ш е н и е:  
 

За да са равни разстсоянията между дърветата, търсим най-голямото число, което дели 63, 18 и 54. Това е числото 9.

Разстоянието от първото до последното дърво е: 63 + 54 + 18 = 135.

135 : 9 = 15 м

9 е  броя на разстоянията между дърветата, а броя на дърветата е с едно повече.

  15 м   !   15 м   !    15 м   !    15 м   !    15 м      15 м   !   15 м   !    15 м   !   15 м   !    

Но в тази редица 4 дървета вече са засадени. Трябва да засадим още 10 - 4 = 6 дървета.  

Нещо не ми се вярва да е така.
 

 

Публикувана на: 11-3-2012
4 клас
Задача 688

С  два еднакви камиона превозили  13 825 кг. картофи. Колко килограма картофи са превозили  с всеки камион поотделно, ако единият е направил 3 курса, а  другият  4 курса?

Публикувана на: 25-2-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo