СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 1713

Сега бащата е 4 пъти-по възрастен от сина си, а след 4 години ще бъде 3 пъти по-възрастен от него. На колко години е сега синът?

Публикувана на: 14-5-2014
7 клас
Задача 1375

Бащата на Стефан, Иван и Мими е 5 пъти по-възрастен от Стефан. Стефан е с 3 години по-малък от Иван и с 4 години по-голям от Мими.
Годините на бащата са равни на произведението от годините на Иван и Мими. На колко години е Стефан? Какво е отношението на годините на Иван към годините на Мими?

Публикувана на: 16-5-2013
5 клас
Задача 1279

Иван е на два пъти повече години, отколкото Петър е бил, когато Иван е бил на толкова години, на колкото е Петър сега. Когато Петър стане на толкова години, на колкото е Иван сега, то сумата от годините на двамата ще бъде равна на на 81. На Колко години е Иван сега?

Публикувана на: 06-4-2013
5 клас
Задача 1225

Сумата от годините на майка,  дъщеря и баща е 76 години. Бащата е с 2 години по-възрастен от майката. Когато се родила дъщерята, сумата от годините на майката и бащата е била 46. На колко години е бил бащата, когато се е родила дъщерята? На колко години е сега дъщерята и на колко е майката?

 

Публикувана на: 20-3-2013
5 клас
Категория: години
Задача 934

Христо Ботев е роден през годината, когато Любен Каравелов е бил 11 годишен, а е загинал през 1876 г. на 28 годишна възраст.

-през коя година е роден Хр. Ботев?

-през коя година е роден Любен Каравелов?

-Любен Каравелов е починал през 1879 г. пресметнете колко години е живял?

Публикувана на: 09-10-2012
5 клас
Категория: години
Задача 933

Пенчо Славейков е роден през годината, когато баща му  Петко Славейков е бил 39 годишен, а е починал през 1912 г. на 46 годишна възраст.

-през коя година е роден синът?

-през коя година е роден бащата?

-Петко Славейков е живял 68 години. През коя година е починал?

Публикувана на: 09-10-2012
5 клас
Категория: години, дати
Задача 932

Синът е на 10 г и 7 месеца. Майката е с 2 г и 10 месеца по-млада от бащата, който е с 23 г. и 9 месеца по-възрастен от сина. На каква възраст е майката?

Публикувана на: 09-10-2012
4 клас
Категория: олимпиади, години
Задача 822

  Едно семейство се състои от баща, майка, син и дъщеря. Възрастта на сина е най-голямото четно едноцифрено число. Сборът от годините на двете деца е 14. Майката е била на 28 години, когато е родила сина, а миналата година бащата е бил на възрастта, на която ще е майката догодина. След колко години възрастта на бащата ще е равна на сбора от годините на двете деца?

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 750

Христо отишъл на гости на роднинско семейство, което имало 4 деца. Той попитал на колко години са децата, а бащата му поставил задача да ги открие сам, като използва, че произведението от годините им е равно на 72. Христо извършил известни пресмятания, но не успял да реши задачата. Тогава бащата уточнил, че сборът от годините на четирите деца е равен на годините на Христо. За съжаление Христо отново не бил в състояние да реши задачата и попитал дали някое от децата е на 2 години. Бащата дал отговор на този въпрос и Христо веднага съобщил годините на четирите деца.
Намерете годините на четирите деца и годините на Христо.

Публикувана на: 24-3-2012
7 клас
Задача 571

На въпроса на колко години е синът му един баща отговорил: „Ако на сина му удвоите годините сега и ги намалите с утроената му възраст преди 6 години, ще се получи възрастта му сега.“ На колко години е сега момчето?

Публикувана на: 07-1-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo