СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 82

Периметъра на четириъгълника  ABCD е 20 см. Диагоналът му BD го разделя на два триъгълника с периметри 12,5 см и 14 см. Колко е дължината на диагонала BD?

Публикувана на: 17-3-2011
4 клас
Задача 55

Сборът на най-малките четири различни четни естествени числа е равен на обиколката на квадрат в см. На колко е равна обиколката на равностранен триъгълник със страна равна на страната на квадрата?

Публикувана на: 01-3-2011
4 клас
Задача 22

Страните на един правоъгълник са 4 см и 1 дм, а страните на втори правоъгълник са два пъти по-големи от тях. Страните на трети правоъгълник са с 1 см по-малки от страните на втория. Колко е сбора от лицата на трите правоъгълника ?

Публикувана на: 11-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo