СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 133

Лицето на успоредник е 480 кв. см, обиколката му е 112 см, а една от височините му е 12 см. Намерете страните на успоредника.

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Категория: геометрия, ромб
Задача 132

Страната на ромб е 14 см, а височината към нея е 10 см. Намерете височината към съседната на дадената страна. Вярно ли е, че тя е равна на дадената височина?

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Задача 131

Един от диагоналите на успоредник го разделя на два триъгълника с обиколка по 12,4 см. Намерете дължината на този диагонал, ако обиколката на успоредника е 14,2 см.

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Задача 126

Лицето на триъгълник е 60 кв. см. Две от средите на страните му са съединени със срещуположните им върхове. Намерете лицата на получените четири части на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 125

Бедрото на равнобедрен триъгълник е 8 см, а височината, прекарана към него е 5 см. Проверете вярно ли е, че височината към другото бедро е също  5 см.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 124

Единия катет на правоъгълен триъгълник е 6 см, а лицето му е 18 кв. см. Проверете равнобедрен ли е този триъгълник?

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 116

Голямата основа на трапец е 55,2 см, а малката основа е 1/4 от нея. Височината на трапеца е 2/3 см. Намерете лецето на трапеца.

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 95

Колко пресечни точки могат да имат най-много четири прави в равнината?

А) 1                     Б) 3                       В) 4                        Г)  5                                   Д)  6

Публикувана на: 24-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo