СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 145

Едната страна на правоъгълник е 10 см, а другата е 4/10 от нея. Намерете лицето и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 133

Лицето на успоредник е 480 кв. см, обиколката му е 112 см, а една от височините му е 12 см. Намерете страните на успоредника.

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Категория: геометрия, ромб
Задача 132

Страната на ромб е 14 см, а височината към нея е 10 см. Намерете височината към съседната на дадената страна. Вярно ли е, че тя е равна на дадената височина?

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Задача 131

Един от диагоналите на успоредник го разделя на два триъгълника с обиколка по 12,4 см. Намерете дължината на този диагонал, ако обиколката на успоредника е 14,2 см.

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Задача 126

Лицето на триъгълник е 60 кв. см. Две от средите на страните му са съединени със срещуположните им върхове. Намерете лицата на получените четири части на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 125

Бедрото на равнобедрен триъгълник е 8 см, а височината, прекарана към него е 5 см. Проверете вярно ли е, че височината към другото бедро е също  5 см.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 124

Единия катет на правоъгълен триъгълник е 6 см, а лицето му е 18 кв. см. Проверете равнобедрен ли е този триъгълник?

Публикувана на: 13-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo