СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 161

Лицето на трапец е 22,2 кв. см, а височината му е 3 см. Сборът от бедрата на трапеца е с 2,1 см по-малък от сбора на основите му. Намерете обиколката на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 160

Обиколката на трапец е 64 см, сборът от бедрата му е 3,6 дм, а височината му е 16,8 см. Намерете лицето на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Задача 155

С колко ще се увелечи обиколката на един триъгълник:

а) ако една от страните му се увеличи с 0,6 дм;

б) ако всяка от страните му се увеличи с 0,3 м?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 145

Едната страна на правоъгълник е 10 см, а другата е 4/10 от нея. Намерете лицето и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 133

Лицето на успоредник е 480 кв. см, обиколката му е 112 см, а една от височините му е 12 см. Намерете страните на успоредника.

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Категория: геометрия, ромб
Задача 132

Страната на ромб е 14 см, а височината към нея е 10 см. Намерете височината към съседната на дадената страна. Вярно ли е, че тя е равна на дадената височина?

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Задача 131

Един от диагоналите на успоредник го разделя на два триъгълника с обиколка по 12,4 см. Намерете дължината на този диагонал, ако обиколката на успоредника е 14,2 см.

Публикувана на: 16-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo