СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1035

Точката М е вътрешна точка за един от диагоналите на четириъгълника АBCD.  Докажете, че S ABM . S CDM = S ADM . S BCМ

Публикувана на: 21-12-2012
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1030

Медианите АА1 и СС1 на триъг.АВС се пресичат в точка М. Докажете ,че S AMC=S C1BA1M

Публикувана на: 15-12-2012
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1025

Точките Р, М и N са среди съответно на АВ, ВС и СА на триъг. АВС.  Докажете ,че :
a/  S APN = S PBM   
б/  S NPMC = 0,5 . S ABC

Публикувана на: 14-12-2012
5 клас
Задача 1024

   Разстоянието от средата М на страната АВ на триъг. АВС до АС е 1,5 пъти по-малко от разстоянието на М до ВС. Намерете дължината на ВС, ако АС = 3 см.

Публикувана на: 14-12-2012
5 клас
Задача 1023

  Височината към страната MN в триъг. MNP е 10 см, а точка А е от вътрешността на триъгълника и такава, че дължината  на височината в триъг. MNA през върха А е 5 см.  Проверете вярно ли е,че SMAP + SNAP = 0,5 . SMNP

Публикувана на: 14-12-2012
6 клас
Задача 1019

 Точка М е произволна точка от вътрешността на равностранният триъгълник ABC. Ако MP, MQ и  MR са височините съответно в триъгълниците  BCM, CAM и  ABM, то установете, че сборът от  MP + MQ + MR не зависи от избора на точка М.

Публикувана на: 12-12-2012
6 клас
Задача 1018

При увеличаване на страната  а  на триъгълника АВС с 6 см., лицето на триъгълника се увеличило с 12 кв.см.. Намерете дължината на височината към тази страна.

Публикувана на: 12-12-2012
5 клас
Задача 1009

В остроъгълния триъгълник  АВС   BD е височина . Точката М е от височината ВD и ВМ = 9см. Ако АС =14см, намерете SABM + SCMB.

Публикувана на: 03-12-2012
7 клас
Задача 1000

На колко градуса е равен всеки от два съседни ъгъла, ако:
а) единият е 3 пъти по-малък от другия;
б) единият е 25% от другия
в) единият е с 25% по-м от другия?

Публикувана на: 27-11-2012
7 клас
Категория: Геометрия, ъгли
Задача 999

В остроъгълен триъгълник ABC ъгъл CAB =алфа. Ъглополовящата AL пресича височината BB1 в точка Q. Намерете големините на ъгъл AQB и AQB1.

Публикувана на: 27-11-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo