СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: геометрия
Задача 1042

Диагоналите АС и ВД на четириъг. АВСД се пресичат в точка О, която разполовява ВД. Намерете лицето на АВСД, ако АО = 7,25 см, ОС = 2,5 см и SОСД = 15,25 см.

Публикувана на: 23-12-2012
5 клас
Задача 1041

  В триъг. АВС точката N е средата на ВС, а точката М е от страната АВ и такава, че АМ = 2. МВ.Отсечките АN и СМ се пресичат в точка Р. Намерете лицето на MBNP ако SABC е 30 кв.см.

Публикувана на: 23-12-2012
5 клас
Задача 1040

  Даден е четириъгълника ABCD. Върху лъчите AB, BC, CD и  DA  са избрани такива точки B1, C1, D1 и  A1, че AB = BB1, BC = CC1 ,CD = DD1 и  DA = AA1. Ако лицето на четириъгълника ABCD е S, намерете лицето на четириъгълника A1B1C1D1.

Публикувана на: 23-12-2012
5 клас
Задача 1039

    В четириъгълника ABCD точките M, N, P и Q са среди съответно на AB, BC, CD и DA, а точката O е пресечна точка на  MP и NQ. Да се докаже, че S AMOQ + S CPON = S BNOM + S DQOP.

Публикувана на: 21-12-2012
5 клас
Задача 1038

  За четириъгълника ABCD точките M и  P са среди съответно на BC и AD. Докажете, че S ABCD = 2 . S AMCP

Публикувана на: 21-12-2012
5 клас
Задача 1035

Точката М е вътрешна точка за един от диагоналите на четириъгълника АBCD.  Докажете, че S ABM . S CDM = S ADM . S BCМ

Публикувана на: 21-12-2012
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1030

Медианите АА1 и СС1 на триъг.АВС се пресичат в точка М. Докажете ,че S AMC=S C1BA1M

Публикувана на: 15-12-2012
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1025

Точките Р, М и N са среди съответно на АВ, ВС и СА на триъг. АВС.  Докажете ,че :
a/  S APN = S PBM   
б/  S NPMC = 0,5 . S ABC

Публикувана на: 14-12-2012
5 клас
Задача 1024

   Разстоянието от средата М на страната АВ на триъг. АВС до АС е 1,5 пъти по-малко от разстоянието на М до ВС. Намерете дължината на ВС, ако АС = 3 см.

Публикувана на: 14-12-2012
5 клас
Задача 1023

  Височината към страната MN в триъг. MNP е 10 см, а точка А е от вътрешността на триъгълника и такава, че дължината  на височината в триъг. MNA през върха А е 5 см.  Проверете вярно ли е,че SMAP + SNAP = 0,5 . SMNP

Публикувана на: 14-12-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo