СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 2274

Външният ъгъл при върха С на ABC е 110°. Ако симетралата на страната АВ пресича страната АС в точка Q и BQ е перпендикулярна на AC, големината на ABC в градуси е:

Публикувана на: 13-2-2018
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo