СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1779

ABCD е правоъгълник със страни АВ=12 см, ВС=9 см и диагонал АС. Точка М е средата на АВ, а точка N е от АС и АN=1/3 от AC. Намерете лицето на триъгълник АМN.

Публикувана на: 29-8-2014
6 клас
Задача 1770
Публикувана на: 15-8-2014
6 клас
Задача 1712

Даден е триъгълник със страна а и  b и височини към тях съответно ha и hb .

а/  докажете че а : b = hb : ha

b/ намерете лицето на триъгълника, ако ha : hb = 3 : 11 и а е с 3,2 см по-дълга от b.

Публикувана на: 12-5-2014
5 клас
Задача 1589

Баня с дължина 2 м. и шир ирина  1,8 м трябва да се облицова с плочки на височина 2 м. от пода. Вратата на банята е с размери 80/200 см. Колко броя правоъгълни плочки с размери 20/15 см. са необходими, като предвидите и 26 плочки резерва?

Публикувана на: 12-2-2014
6 клас
Задача 1574

Съд с формата на правоъгълен паралелепипед с измерения 20/10/30 см е напълнен до горе с вода. Цялото количество вода е прелято в съд с формата на права триъгълна призма с лице на основата 150  см2. Намерете височината на триъгълната призма, ако водата е напълнила призмата до половина.

Публикувана на: 25-1-2014
5 клас
Задача 1564

Даден е правоъгълен паралелепипед с обем V = 2520 куб. см и височина h. Намерете лицето на основата B, ако: 
а)  h = 1,8 дм       b)  h = 0,28 m     в) h = 12,6 см      г) h = 70 мм.

 

Публикувана на: 16-1-2014
7 клас
Задача 1418

                  За ушиването на клош пола Дани изрязала квадратно парче плат със страна 150 см.За да направи кройката на полата тя прегънала парчето на две  , така че да се получи правоъгълник, след това още на две  за да получи квадрат, така че изрязаните краища да се срещнат. От ъгъла където няма изрязани краища направила очертаване на талия и дължина на полата, като направила две дъги с радиуси  съответно 20см и 75см. После изрязала плата на две дъги и като го разгънала получила парче, ограничено от една голяма окръжност и до центъра една малка . На по-малката окръжност прешила ластик , широк 4 см., като по този начин  намалила дължината на полата с 4см. На по-голямата окръжност направила подгъв с ширина 1см.

 а/ Колко квадратни сантиметра е полата?      
б/ Колко сантиметра е дълга полата?         
в/Колко сантиметра е дълъг подгъва на полата?  

Публикувана на: 22-8-2013
7 клас
Задача 1417

 

            Футболна топка е съшита от 20 еднакви бели парчета с формата на правилен шестоъгълник с обиколка по 25,2см.всяко и още 12 черни парчета с формата на правилен петоъгълник. Всяко черно парче граничи само с бели, а всяко бялo парче граничи с три черни и три бели парчета. Зашиването на две страни с един шев .                                                                                          
а/    Колко сантиметра е обиколката на едно черно парче ?
б/     Колко шевове има топката?
в/     Колко сантиметра е общата дължина на шевовете?                                                                                                                                     

    

Публикувана на: 22-8-2013
6 клас
Задача 1402

Равнобедрен правоъгълен триъгълник с лице 4,5 кв.см. е завъртян около единия от катетите си.Колко куб.см. е обемът на полученото тяло?

Публикувана на: 25-7-2013
6 клас
Задача 1153

Правилна четириъгълна призма има обем 1660,5 куб. см и дължина на околния ръб 20,5 см. Намерете:  
а) лице на основата на призмата;
б) дължината на основния ръб и лицето на околната повърхнина на призмата.                                                                                                                                               

Публикувана на: 17-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo