СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 495

В отбор по хокей има 20 играча. 6 играят, а останалите са реэерви.Смените са неограничени. По колко минути е играл всеки, ако са играли по равно, а една среща продьлжава 1 час?

Публикувана на: 02-12-2011
5 клас
Задача 491

Влак се движи със скорост 60 км в час и се разминава с друг влак който има дължина 100 метра.Пътниците от първия влак преминават покрай втория влак за 5 секунди.Каква е скоростта на втория влак?

 

Публикувана на: 29-11-2011
4 клас
Категория: път, време, разстояние
Задача 473

Турист трябвало да отиде от една планина до друга. Вървял 3 часа и всеки час минавал по 6 км., като за това време изминал половината от пътя и още 3 км. Колко километра е целият път?

Публикувана на: 17-11-2011
5 клас
Задача 465

Катер със собствена скорост 15,8 км/ч се движил  2,5 часа по течението на река и 3 часа  срещу течението. Какво разтояние е изминал за цялото време ако скороста на течението е 2 км/ч. ?

Публикувана на: 09-11-2011
6 клас
Задача 457

С колко процента се увеличава времето за изминаване на определено разтояние, ако скоростта се намали с 20%

Публикувана на: 06-11-2011
5 клас
Задача 396

Турист се движи от хижа А към хижа Б със скорост 5 км. в час. След 2 часа му остават да измине още 3 км. до средата на пътя. Колко километра е разстоянието между тези хижи.

Публикувана на: 29-9-2011
8 клас
Задача 381

 Лека кола, дълга 4 м, изпреварва камион дълъг 16 м. Колата се движи със скорост 110 км/h, а камионът с 100 km/h. Колко секунди са необходими колата да изпревари камиона?

а) 2 s; б)4,1 s; в) 5,6 s; г)7,2 s.

Публикувана на: 25-9-2011
6 клас
Задача 310

Момче с лодка се  отдалечава от кея нагоре по течението на реката. След известно разтояние то скача от лодката и с помощта на речното течение, преплува разстоянието от лодката си до  кея за 10 минути . Същото разстояние, в спокойни води, момчето може да преплува за 20 минути.  След като стигне до кея, момчето веднага започва да плува срещу течението към лодката. След колко време  то ще стигне до лодката?

Публикувана на: 24-6-2011
4 клас
Задача 304

В планините на Тибет имало човек живял през три века. Възможно ли е това и на колко ли години е?

Публикувана на: 22-6-2011
7 клас
Задача 231

Самолет трябвало да измине разстоянието между две летища ,като лети със скорост 1000км/ч. Поради лоши атмосверни условия самолетът изминал първите 500 км от пътя със скорост 800км/ч, а останалата част от пътя със скорост 1200км/ч  и пристигнал с 15 мин по-рано . Намерете разстоянието между двете летища.

Публикувана на: 25-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo