СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
8 клас
Категория: вектори
Задача 2347

М и N са средите, съответно на диагоналите АС и ВD на четириъгълника ABCD. Докажете, че вектора MN = 1/2 ( AD + CB ).

Публикувана на: 28-10-2018
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo