СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
8 клас
Категория: вектори
Задача 2347

М и N са средите, съответно на диагоналите АС и ВD на четириъгълника ABCD. Докажете, че вектора MN = 1/2 ( AD + CB ).

Публикувана на: 28-10-2018
8 клас
Задача 1388

Даден е успоредника ABCD . Точките M и N са от лъчите AB и AD  и такива, че 2AM=AB(вектор) и 2AN=AD(вектор) . Докажете, че правите AC, BN и DM се пресичат в една точка.

Публикувана на: 05-6-2013
8 клас
Задача 1338

В четириъгълникът ABCD точките M и N са среди съответно на страните AB и CD.Точката Pе средата на отсечката  MN,а G-медицентърът на триъгълник BCD. Докажете, че точките A,P и G лежат на една права.


 


 

Публикувана на: 06-5-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo