СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
6 клас
Категория: Валчести тела
Задача 2074

Цилиндър с лице на повърхнината 288П кв.см има радиус на основата равен на 33 1/3 % от височината му. Изразете чрез П в куб.дм обема на полукълбо с диаметър, равен на образуващата на цилиндъра.

Публикувана на: 25-3-2017
6 клас
Задача 1718

Прав кръгов конус с радиус r и образуваща l  има периметър на осното сечение 60 см и
r : l =  3 : 7.  Повърхнината на конуса в кв. см.е: 
а/  81π
б/ 189π
в/ 260π
г/ 270π

Публикувана на: 15-5-2014
6 клас
Задача 1606

Правоъгълен триъгълник с катети 12 см и 5 см и хипотенуза 13 см се върти около хипотенузата. Намерете повърхнината на полученото тяло в кв. см.

Публикувана на: 25-2-2014
6 клас
Задача 1323

Правоъгълен триъгълник с катети 12 см и 5 см и хипотенуза 13 см се вътри около хипотенузата. Повърхнината на полученото тяло в квадратни сантиметра е:

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 1322

От метално кълбо с диаметър 16 см са излети метални топчета с радиус 2 см.  Броят на получените топчета е:

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 1321

Прав кръгов конус с радиус r и образуваща  l има периметър  на осното  сечение 60 см и r : l = 3 : 7. Повърхнината на конуса в квадратни сантиметри е:

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 1178

 Метално кълбо е претопено и е отлят цилиндър , чийто радиус на основата е равен на радиуса на кълбото. Да се намери частното на височината на цилиндъра и радиуса на кълбото.

Публикувана на: 25-2-2013
7 клас
Задача 1177

   Цилиндър и кълбо имат равни обеми. Лицето на околната повърхнина на цилиндъра е равно на лицето на повърхнината на сферата, ограждаща кълбото. Каква част от радиуса на сферата е радиусът на цилиндъра?

Публикувана на: 25-2-2013
6 клас
Задача 1176

   Покривът на беседка с конична форма трябва да се покрие с ламарина. Колко квадратни метра ламарина са необходими, ако радиусът и образуващата на конуса са съответно  1,5 м и 2,5 м и за изработката е необходима ламарина, с 5% повече от повърхнината на покрива?

 

Публикувана на: 25-2-2013
6 клас
Задача 1175

Даден е правоъгълен трапец АВСД  с основи АВ и СД  и бедро АД,  перпендикулярно на основите. Нека АВ=6 см, ДС=4 см, АД=3 см, а продълженията на бедрата АД и ВС се пресичат в точка М, като МД=6 см. Какво тяло се получава при завъртането на трапеца около бедрото АД? Намерете обема на това тяло.

Публикувана на: 25-2-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo