СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: алгебра
Задача 1508

Склад е пригоден за съхранение на 160 т пшеница. Достатъчен ли ще бъде складът за пшеницата, получена от 530 дка, ако от всеки декар са събрали по 320 кг?

Публикувана на: 21-11-2013
5 клас
Задача 1497

За 3,4 кг дребни сладки и 0,85 кг бонбони заплатили 7,14 лв. Колко струва един килограм сладки и един килограм бонбони, ако за сладките са платили 2 пъти повече?

Публикувана на: 16-11-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1490

Точка М лежи на отсечката АВ,  АМ=5 см и АВ=7 см. Намерете в какво отношение точката М дели отсечката АВ, считано от точката А.

Публикувана на: 06-11-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1477
Публикувана на: 18-10-2013
7 клас
Задача 1475

a_ b+ a + b

 

Публикувана на: 17-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1470
Публикувана на: 15-10-2013
8 клас
Категория: алгебра
Задача 1467
Публикувана на: 15-10-2013
5 клас
Задача 1433

Сборът на три числа е 8,928. Сборът на  първото и третото число е 3,25.  А на второто и третото е  6,578. Намерете числата.

Публикувана на: 01-10-2013
7 клас
Категория: алгебра, текстова
Задача 1419

Печалбата на фирма през втората година е два пъти по-голяма от тази през първата година, а печалбата през третата година е с 27000 повече от тази през първата година. Произведението на печалбата през първата и третата година  е равно на квадрата на печалбата през втората година.

а/ Колко хил. лева е печалбата през втората година?             
б/ Какъв е темпа на  разтеж на печалбата през третата година?                  
в/ Колко хил. лева е печалбата през прървата година?

Публикувана на: 22-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1416
Публикувана на: 15-8-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo