СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Категория: алгебра
Задача 1415
Публикувана на: 15-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1414
Публикувана на: 15-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1413
Публикувана на: 15-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1409
Публикувана на: 08-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1408
Публикувана на: 08-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1407
Публикувана на: 08-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1406
Публикувана на: 08-8-2013
6 клас
Задача 1308

Покажете че стойността на изразите не зависат от променливите.

x3 (x - xy2 ) - 3x2 ( x2 + y4 ) са неположитерни за всички стойности на променливите.

x3 y3 (2xy - 1) + x2 y2 (xy+1) + (x2 y2 - 2) . (-1)  са положителни за всички стойности на променливите.

Публикувана на: 22-4-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo