СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: алгебра
Задача 23

На едно математическо състезание Асен, Борис и Васил решили поне по една задача. Асен решил три задачи, Борис решил по-малко задачи от него, а Васил решил толкова задачи, колкото Асен и Борис заедно. Колко общо задачи са решили тримата заедно.

А) 7 или 9                       Б) 8 или 10                           В) 10 или 12                                    Г )  6

Публикувана на: 11-2-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 19

Баба Рада има двама внука. Възрастта на баба Рада е двуцифрено число, първата цифра на което е възрастта на единия внук, а втората цифра - възрастта на другия внук. На колко години е баба Рада, ако малкия й внук е на 5 годинки и сборът от годините на тримата е 69.

Публикувана на: 07-2-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 16

Иванчо има в джоба си топчета. Ако ги раздели поравно между Сашо и Пешо ще му остане 1 топче, ако ги раздели поравно между Сашо, Пешо и Гошо отново ще му остане 1 топче и ако ги раздели поравно между Сашо, Пешо, Гошо и Тошо пак ще му остане едно топче. Колко топчета има Иванчо? 

А) 9                    Б) 11                      В)  13                  Г)    15

Публикувана на: 07-2-2011
8 клас
Категория: алгебра
Задача 14

Сумата на 2002 естествени числа е 2003. Колко е произведението на тези числа?

Публикувана на: 05-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 13

Вчера купих 1 кг. домати. Днес, когато отново трябваше да купя 1 кг. домати видях, че цената им е с 30 ст. по-висока. Пресметнах, че с парите, които мама ми е дала за 1 кг мога да купя 880 грама домати. Каква е била цената на доматите вчера?

Публикувана на: 04-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 5

Броят на болоните в един пакет е по-малък от 50. Когато раздадем на няколко деца по седем балона, в пакета ще останат 2 балона, а ако ги раздадем на друг брой деца по 5, в пакета ще останат 3 балона. Колко балона има в пакета?

Публикувана на: 02-2-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 4
На едно състезание първите пет класирани ученика решили общо 114 задачи. Росен се класирал на първо място и решил 25 задачи. Останалите четирима решили по-малко задачи от него, като всеки решил различен брой. Колко задачи е решил ученика класирал се на 5-то място.
Публикувана на: 26-1-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 2
На футболен мач присъствали 38920 зрители - мъже, жени и деца. Децата били 12386 и с 10010 повече от жените, а останалите били мъже. Колко мъже са гледали футболния мач?
Публикувана на: 26-1-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 1
В три вагона натоварили 39918 т руда. Общото тегло на рудата в първия и втория вагон е 26634 т, а в втория и третия вагон - 25462 т. По колко тона руда са натоварили във всеки вагон?
Публикувана на: 26-1-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo