СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 84

Трима души играели на карти с парично залагане. Парите, които  всеки един от тях имал в началото, се отнасяли тъй както 7:6:5. След завършване на играта сумите, който притежавали, се отнасяли съответно както 6:5:4. Един от играчите спечелил 12 лв. С каква сума е почнал играта всеки от тримата?

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 70

Катя открила на тавана една стара книга и разгръщайкия,установила,че след 34 страница се намира 65 страница.Колко листа липсват от тази книга?

Публикувана на: 12-3-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 69

Митко е 52 дни по-голям от Алекс.Тази година Митко ще празнува рождения си ден в един от вторниците  през месец март.В кой ден от седмицата ще бъде рождения ден на Алекс.

Публикувана на: 12-3-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 68

Боби може да прекопае една градина за 6 часа, четерима негови приятели заедно могат да я прекопаят също за 6 часа. За колко часа ще прекопаят градината Боби и четеримата негови приятели, ако работят заедно?

Публикувана на: 10-3-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 65

Цената на половин хляб е 0,20 лв. по-голяма от цената на четвърт хляб. Колко струва един хляб?

Публикувана на: 09-3-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 63

Ако се намишат последователно естествените числа, започвайки от 6, коя цифра ще се окаже на 2001 място?

Публикувана на: 09-3-2011
4 клас
Задача 54

      Крали Марко се сражавал с 10 четириглави чудовища. На някой от тях той отрязал две от главите, на други- три, а останалите обезглавил напълно. Три от чудовищата загубили общо четири пъти по-малко глави от останалите седем. Чудовищата,останали с една глава, били повече от чудовищата с две глави.

Колко глави е отсякъл Крали Марко и колко чудовища е обезглавил напълно?

Публикувана на: 27-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 36

Сборът на две естествени числа е 65. Ако едното от тях увеличим 10 пъти, а другото 100 пъти, сборът им става 2000. Кои са числата?

Публикувана на: 14-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 33

Сега (2000 г.) възрастта на бащата на Иван и Стефан е с 24 години по-голяма от сбора на годините на двете деца.  През коя година сборът от годините на Иван и Стефан ще се изравни с годините на баща им?

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 29

Сборът от цифрите на числото, равно на 1099 -99 е:   

А) 874             Б) 892                В) 99                 Г) 883

Публикувана на: 11-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo