СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: алгебра
Задача 65

Цената на половин хляб е 0,20 лв. по-голяма от цената на четвърт хляб. Колко струва един хляб?

Публикувана на: 09-3-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 63

Ако се намишат последователно естествените числа, започвайки от 6, коя цифра ще се окаже на 2001 място?

Публикувана на: 09-3-2011
4 клас
Задача 54

      Крали Марко се сражавал с 10 четириглави чудовища. На някой от тях той отрязал две от главите, на други- три, а останалите обезглавил напълно. Три от чудовищата загубили общо четири пъти по-малко глави от останалите седем. Чудовищата,останали с една глава, били повече от чудовищата с две глави.

Колко глави е отсякъл Крали Марко и колко чудовища е обезглавил напълно?

Публикувана на: 27-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 36

Сборът на две естествени числа е 65. Ако едното от тях увеличим 10 пъти, а другото 100 пъти, сборът им става 2000. Кои са числата?

Публикувана на: 14-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 33

Сега (2000 г.) възрастта на бащата на Иван и Стефан е с 24 години по-голяма от сбора на годините на двете деца.  През коя година сборът от годините на Иван и Стефан ще се изравни с годините на баща им?

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 29

Сборът от цифрите на числото, равно на 1099 -99 е:   

А) 874             Б) 892                В) 99                 Г) 883

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 28

Дребосъчето може да изяде една голяма торта за 1 час, а двамата с Карлсон изяждат същата торта за 24 мин. За колко минути  Карлсон може сам да изяде тортата?

Публикувана на: 11-2-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 26

На две коледни елхи има общо 38 играчки. Ако от първата елха преместим на втората, толкова играчки, колкото първоначално е имало на втората, броят на играчките ще стане с 6 повече от броя на играчките на първата елха. Колко играчки е имало първоначално на всяка елха?

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 25

Броя на всички делители на числото 500 е:

А) 5         Б) 12          В)20            Г) 10

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 24

Вместо буквите напишете цифри така, че да е вярно равенството. Пояснете решението си.

                        А
+                 М А
                И М А
              ЗИ М А

               2 0 0 0

Публикувана на: 11-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo