СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 687

Овощна градина е широка  8 м. и дълга  240 м. На всеки  4 кв. метра е засадена по една праскова. Ако  дръвчетата са на два реда, по колко дръвчета има на ред?

Публикувана на: 25-2-2012
4 клас
Задача 686

От 3 кг. брашно  се получава  4 кг. хляб . Колко килограма хляб ще се получи от 31 422 кг. брашно ? Колко  килограма   брашно е необходимо за  1 348 кг. хляб?

Публикувана на: 25-2-2012
4 клас
Категория: алгебра, ребуси
Задача 685

В клетките на квадратна таблица 5/5 са написани естествени числа, сумата на които е 416. Сумата  на числата  във всеки две съседни квадратчета е едно и също нечетно число. Кои са написаните числа? (Съседни квадратчета са тези които имат обща страна.)

Публикувана на: 24-2-2012
4 клас
Задача 683

       Чичо Иван забелязал, че през зимата наддава с 5 кг., а през лятото отслабва с 4 кг. На 22 март 2012 год. той забелязал, че тежи точно 100 кг. Колко килограма е тежал чичо Иван на 15 септември 2004 год., ако пролет и есен той запазва теглото си?

Публикувана на: 23-2-2012
5 клас
Задача 679

Разложете на прости множители числата 120 и 126. Намерете техните НОД и НОК.

Публикувана на: 20-2-2012
4 клас
Задача 674

Иван, Георги и Наско, набрали различен брой круши. След като Наско дал на Георги 13 круши от своите, Георги на Иван - 8 круши, а Иван на Наско-10 круши, то всички имали равен брой. В началото с колко крушите на Наско са били повече от тези на Георги?

Публикувана на: 19-2-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 671

   В цветарски магазин имало 455 рози и лалета. След като доставили още 173 рози и 2 пъти повече лалета, цветята от двата вида станали по равно. По колко цветя от всеки вид е имало преди доставката?

Публикувана на: 18-2-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 658

Произведението на числата 2, 3, 7, 9, 11, 17 и 25 завършва на

а/ 0            б/ 1             в/ 5              г/6

Публикувана на: 14-2-2012
4 клас
Задача 651

Три камиона  с цимент тежат колкото  4 камиона с вар. За един строеж  докарали  7 камиона с цимент и 18 000  кг. вар  с 3 еднакви  камиона. С колко килограма докараният цимент е повече от варта?

Публикувана на: 11-2-2012
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 650

От 100 500 кг. желязна руда се получава  25 000 кг. чугун. От  колко килограма желязна руда  се получават 5 тона чугун?

Публикувана на: 11-2-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo