СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: алгебра
Задача 785

Седем двадесет и пети по единадесет четвърти по шест цяло и една двадесет и шеста?

Публикувана на: 18-4-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 784

Шеснадесет пети по  четири осемнадесети по петнадесет втори?

Публикувана на: 18-4-2012
5 клас
Задача 779

От цистерна, пълна с олио, отлели 1/6 от олиото, а след това 1/5 от целия обем на цистерната и в нея останали 570л. Колко литра олио е имало в цистерната?

Публикувана на: 07-4-2012
6 клас
Задача 772

Ako  x :  y = 4 : 1, числената стойност на израза   e:

а) 0,25         б) 2 : 7     в) 0,5       г) 3 : 7

Публикувана на: 31-3-2012
4 клас
Задача 765

Знайко намислил едно число. От него извадил най-малкото трицифрено число и получил най-голямото трицифрено число, образувано от различни цифри. Кое число е намислил Знайко?

Публикувана на: 28-3-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 761

Започвайки едновременно, 5 кокошки могат да измътят 60 яйца за 21 дни. За колко дни 6 кокошки могат да измътят 60 яйца, започвайки в един и същи ден? 

Публикувана на: 26-3-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 760

Дядо може да свърши една работа за 30 мин., баба може да я свърши за 40 мин., а внучката за 24 мин. Най-малко за колко минути ще свършат работата тримата, ако си я поделят по подходящ начин? 

Публикувана на: 26-3-2012
6 клас
Задача 758

   Започвайки едновременно, 5 кокошки могат да измътят 60 яйца за 21 дни. За колко дни 6 кокошки могат да измътят 60 яйца, започвайки в един и същи ден?

Публикувана на: 26-3-2012
6 клас
Задача 757

  Дядо може да свърши една работа за 30 мин., баба може да я свърши за 40 мин., а внучката за 24 мин. Най-малко за колко минути ще свършат работата тримата, ако си я поделят по подходящ начин?

Публикувана на: 26-3-2012
6 клас
Задача 756

Намерете:
а) колко оборота извършва колело за 5 мин., ако за 7 мин.  то прави 12 3/5
б) каква част са момичетата в един  клас, ако в този клас броя на момичетата се отнася към броя на момчетата, както 0,3 : 0,7.

Публикувана на: 25-3-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo