СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 747

Номерата на страниците на една книга, от която е откъснат един лист, имат общо 2009 цифри. Колко листа има книгата сега? (Всеки лист, освен може би последния има две страници.)

Публикувана на: 23-3-2012
4 клас
Задача 746

Колко са на брой естествените числа от 1 до 1000, съдържащи в себе си само една седмица?

Публикувана на: 23-3-2012
5 клас
Категория: алгебра, НОД
Задача 741

Велосипедист изминал разстоянието между два града за 3 дни. Първия ден - 70 км, втория ден - 42 км, третия ден - 56 км. За колко часа изминава цялото разстояние, ако е карал с постоянна скорост и то най-голямата от възможните?     

Публикувана на: 19-3-2012
6 клас
Задача 739

На географска карта с мащаб 1 : 100 000 разстоянието между две селища е 27 см. Намерете действителното разстояние между тези селища в километри.

Публикувана на: 19-3-2012
6 клас
Категория: пропорции, алгебра
Задача 738

Вид домашна лютеница са приготвя от чушки и домати в отношение 15 : 3. Имаме 30 кг. чушки. Намерете, колко килограма домоти трябва да купим, за да приготвим лютеницата.

Публикувана на: 19-3-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 731

Ники зачертавал в числото 12345678901234567890123456789012345678901234567890 цифрите през една, започвайки от втората. С полученото 25 цифрено число направил същото. Така продължил, докато останало едноцифрено число. Коя е последната зачертана цифра?      За отговор е посочена цифрата 3. Така ли е?

Публикувана на: 16-3-2012
6 клас
Категория: алгебра
Задача 729

Татко и дядо шофират едновременно. И двамата забелязали, че километражите им показват числа без повтарящи се цифри, съответно 195 648 и 178 569. След колко най-малко километра двата километража ще покажат отново числа без повтарящи се цифри?

Публикувана на: 16-3-2012
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 718

 

Четири дървета са подредени в права линия. Разстоянията между съседните дървета са 63 м, 18м и 54 м. Колко най-малко дървета трябва да се засадят между дадените дървета (по права линия) така, че разстоянията между всеки две съседни дървета да са равни?

  Побликувана на: 21-03-2011

Р е ш е н и е:  
 

За да са равни разстсоянията между дърветата, търсим най-голямото число, което дели 63, 18 и 54. Това е числото 9.

Разстоянието от първото до последното дърво е: 63 + 54 + 18 = 135.

135 : 9 = 15 м

9 е  броя на разстоянията между дърветата, а броя на дърветата е с едно повече.

  15 м   !   15 м   !    15 м   !    15 м   !    15 м      15 м   !   15 м   !    15 м   !   15 м   !    

Но в тази редица 4 дървета вече са засадени. Трябва да засадим още 10 - 4 = 6 дървета.  

Нещо не ми се вярва да е така.
 

 

Публикувана на: 11-3-2012
4 клас
Задача 703

Колко са трицифрените числа, които стават девет пъти по-малки след зачертаване на средната им цифра?

Публикувана на: 07-3-2012
4 клас
Задача 688

С  два еднакви камиона превозили  13 825 кг. картофи. Колко килограма картофи са превозили  с всеки камион поотделно, ако единият е направил 3 курса, а  другият  4 курса?

Публикувана на: 25-2-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo