СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 828

Иван похарчил за закуска 3/7 от парите си и загубил половината от остатъка. Останали му 4,5 лв. Колко лева е имал Иван първоначално?

Публикувана на: 14-5-2012
5 клас
Задача 827

Турист изминал определен маршрут за  два дни. Първия ден той изминал половината от целия път, а втория  - 5/8 от останалото разстояние и още 6  км. Колко километра е изминал туристът за двата дни?

Публикувана на: 14-5-2012
7 клас
Задача 809

Най-малката стойност на израза  x2 - 2x + 4  e? ( моля за подробно обяснение, за принципа на решаване, когато се търси НМС на цислов израз, ако може :) )

Публикувана на: 02-5-2012
7 клас
Задача 808

За кои цели стойности на параметъра m уравнението 3mx + 2x = (2m +3)х + 6 има за корен естествено число?

Публикувана на: 02-5-2012
7 клас
Задача 805

Ако x2 + 6x + y2 -10y= -34, то намерете стойността на x3 + y3

Публикувана на: 30-4-2012
7 клас
Задача 804

Равенството x3- ax+ 6=(x- 1)(x- 2)(x+ b) е тъждество при кои стойности на а и b?

Публикувана на: 30-4-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 785

Седем двадесет и пети по единадесет четвърти по шест цяло и една двадесет и шеста?

Публикувана на: 18-4-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 784

Шеснадесет пети по  четири осемнадесети по петнадесет втори?

Публикувана на: 18-4-2012
5 клас
Задача 779

От цистерна, пълна с олио, отлели 1/6 от олиото, а след това 1/5 от целия обем на цистерната и в нея останали 570л. Колко литра олио е имало в цистерната?

Публикувана на: 07-4-2012
6 клас
Задача 772

Ako  x :  y = 4 : 1, числената стойност на израза   e:

а) 0,25         б) 2 : 7     в) 0,5       г) 3 : 7

Публикувана на: 31-3-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo