СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 891

Петя и Краси трябва да решат един и същи брой задачи. Петя за 3 часа решила 21/25 от всички задачи, а Краси за 4 часа решила 24/25 от всички задачи. Посочете вярното твърдение:

      а) Петя решава  по - бързо от Краси

      б) Краси решава по - бързо от Петя

      в) Петя и Краси решават еднакво бързо

 

Публикувана на: 02-9-2012
7 клас
Категория: алгебра
Задача 887

Разполагаме с везна с две блюда и три теглилки съответно от 2 кг, 5 кг и 11 кг. Колко предмета с различни тегла можем да претеглим с помощта на везната, ако в едно претегляне участва само 1 предмет?

Публикувана на: 28-8-2012
7 клас
Категория: алгебра
Задача 878

В един тест част от задачите са трудни , а останалите лесни. За верен отговор на задача от трудните се дава 3 точки , а на лесните -1 точка .Дадох верни отговори на 18 задачи. Колко точки е възможно да съм получил?

Публикувана на: 08-8-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 877

Ако числото А е с75% по малко от В , то с колко процента В е по-голямо от А?

Публикувана на: 08-8-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 873

Една машинописка напечатала 11/24 от ръкопис,а друга 17/36 от него.
Колко страници е ръкописът, ако разликата в броя на напечатаните от двете машинописки страници е 3?
числата са дроби!

Публикувана на: 06-8-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 866

Според Димитър 25% от книгите у тях са романи,а 1/9 са поезия.
Колко книги има в дома на Димитър,ако броят им е повече от 50 и по-малко от 100?
числото 1/9 е дроб

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 865

Пресметнете стойността на израза:
                                                                                                                                                                                                                                                          

1.23:(13/15+2/15.3_ 3/4)+7.29.53+47.7.29
забележка:числата 13/15 и 2/15 са дроби а 3_3/4 е смесено число

 

Публикувана на: 03-8-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 864

Правоъгълна градина има дължина 3 пъти по-голяма от ширината и.Тя е оградена с ограда,отдалечена на 2м от засадената площ.Площа на оградения участък е  със 128 кв.м. по-голяма от площа на засадения участък.Намерете дължината на оградата.

Публикувана на: 28-7-2012
6 клас
Задача 859

Умножете всеки от едночлените с неговия противоположен
(a и b са параметри n ∈ N):

а) 1,3x2y;

б) -2xyn;

в) axny2n;

       1
г)  —— xyxn-1.
      12

Публикувана на: 04-7-2012
6 клас
Задача 858

Извършете действията е приведете в нормален вид:

                         1
а) (24a7b5)(- —— a2b)(0,5b2c3)
                         6

           4                      5              5
б) (- —— a6b2x4)2(——ax2)(-——a2b)
           5                      8              2

 

Публикувана на: 04-7-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo