СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 757

  Дядо може да свърши една работа за 30 мин., баба може да я свърши за 40 мин., а внучката за 24 мин. Най-малко за колко минути ще свършат работата тримата, ако си я поделят по подходящ начин?

Публикувана на: 26-3-2012
6 клас
Задача 756

Намерете:
а) колко оборота извършва колело за 5 мин., ако за 7 мин.  то прави 12 3/5
б) каква част са момичетата в един  клас, ако в този клас броя на момичетата се отнася към броя на момчетата, както 0,3 : 0,7.

Публикувана на: 25-3-2012
6 клас
Задача 747

Номерата на страниците на една книга, от която е откъснат един лист, имат общо 2009 цифри. Колко листа има книгата сега? (Всеки лист, освен може би последния има две страници.)

Публикувана на: 23-3-2012
4 клас
Задача 746

Колко са на брой естествените числа от 1 до 1000, съдържащи в себе си само една седмица?

Публикувана на: 23-3-2012
5 клас
Категория: алгебра, НОД
Задача 741

Велосипедист изминал разстоянието между два града за 3 дни. Първия ден - 70 км, втория ден - 42 км, третия ден - 56 км. За колко часа изминава цялото разстояние, ако е карал с постоянна скорост и то най-голямата от възможните?     

Публикувана на: 19-3-2012
6 клас
Задача 739

На географска карта с мащаб 1 : 100 000 разстоянието между две селища е 27 см. Намерете действителното разстояние между тези селища в километри.

Публикувана на: 19-3-2012
6 клас
Категория: пропорции, алгебра
Задача 738

Вид домашна лютеница са приготвя от чушки и домати в отношение 15 : 3. Имаме 30 кг. чушки. Намерете, колко килограма домоти трябва да купим, за да приготвим лютеницата.

Публикувана на: 19-3-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 731

Ники зачертавал в числото 12345678901234567890123456789012345678901234567890 цифрите през една, започвайки от втората. С полученото 25 цифрено число направил същото. Така продължил, докато останало едноцифрено число. Коя е последната зачертана цифра?      За отговор е посочена цифрата 3. Така ли е?

Публикувана на: 16-3-2012
6 клас
Категория: алгебра
Задача 729

Татко и дядо шофират едновременно. И двамата забелязали, че километражите им показват числа без повтарящи се цифри, съответно 195 648 и 178 569. След колко най-малко километра двата километража ще покажат отново числа без повтарящи се цифри?

Публикувана на: 16-3-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo