СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Задача 936

Коя цифра трябва да добавите към цифрите 1, 3, 4, 5, за да получите възможно най-голямото петцифрено число, което може да се раздели на 12. Кое е това петцифрено число?

Публикувана на: 11-10-2012
6 клас
Категория: алгебра, дроби
Задача 905

(x–55) : 4 + (13 – 2,25)=12 1/6 – 2 2/3

 

Публикувана на: 25-9-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 901

За едно денонощие един слон изяжда 300 кг храна, една камила - 40 кг, а един лъв - 6 кг, но той се храни само 3 пъти седмично .

а) Колко кг храна ще изядат трите животни за за 6 седмици;
б) Ще стигне ли един тон храна за изхранването на един лъв за една година (1 година е  52 седмици).

Публикувана на: 23-9-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 894

Стойността на израза  А= ( 25,5 + 600 . 0,51). (2/13 : 17) e  =?

Публикувана на: 18-9-2012
5 клас
Задача 893

Ако х . х = 14 400, то х = ?

Публикувана на: 18-9-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 892

Ако 11,25 - х : 6 = 2 2/3 + 2,75, то х = ?

Публикувана на: 15-9-2012
5 клас
Задача 891

Петя и Краси трябва да решат един и същи брой задачи. Петя за 3 часа решила 21/25 от всички задачи, а Краси за 4 часа решила 24/25 от всички задачи. Посочете вярното твърдение:

      а) Петя решава  по - бързо от Краси

      б) Краси решава по - бързо от Петя

      в) Петя и Краси решават еднакво бързо

 

Публикувана на: 02-9-2012
7 клас
Категория: алгебра
Задача 887

Разполагаме с везна с две блюда и три теглилки съответно от 2 кг, 5 кг и 11 кг. Колко предмета с различни тегла можем да претеглим с помощта на везната, ако в едно претегляне участва само 1 предмет?

Публикувана на: 28-8-2012
7 клас
Категория: алгебра
Задача 878

В един тест част от задачите са трудни , а останалите лесни. За верен отговор на задача от трудните се дава 3 точки , а на лесните -1 точка .Дадох верни отговори на 18 задачи. Колко точки е възможно да съм получил?

Публикувана на: 08-8-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 877

Ако числото А е с75% по малко от В , то с колко процента В е по-голямо от А?

Публикувана на: 08-8-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo