СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 982

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

3x2 - 5x +7

отг. неразложим

Публикувана на: 14-11-2012
7 клас
Задача 980

Намерете нормалния вид на многочлена, тъждествено равен на израза:

M= (m+x)3 - x2 ( mx+m+1) - (m2 - 3)(x+m)

а) За коя стойност на параметъра m коефициентът на члена от трета степен е -5 ?

б) За коя стойност на параметърът m при x = 1 стойността на М е 3 ?

Публикувана на: 08-11-2012
9 клас
Задача 970

Опростете дробта:

а)     x3-8           б)     1+x-2x2           в)     2x2-(2a-b)x-ab
  
—————        —————         —————————
   x3+x2-6x                   8x3+1                        4x2+4bx+b2

 

                      

 

Публикувана на: 05-11-2012
6 клас
Категория: алгебра,
Задача 960

A = (2²)²+ 2².2³+(2³)²     .  (a²-243)

       (3³)²+3³.3²-5.(3²)²            8

Публикувана на: 21-10-2012
8 клас
Задача 936

Коя цифра трябва да добавите към цифрите 1, 3, 4, 5, за да получите възможно най-голямото петцифрено число, което може да се раздели на 12. Кое е това петцифрено число?

Публикувана на: 11-10-2012
6 клас
Категория: алгебра, дроби
Задача 905

(x–55) : 4 + (13 – 2,25)=12 1/6 – 2 2/3

 

Публикувана на: 25-9-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 901

За едно денонощие един слон изяжда 300 кг храна, една камила - 40 кг, а един лъв - 6 кг, но той се храни само 3 пъти седмично .

а) Колко кг храна ще изядат трите животни за за 6 седмици;
б) Ще стигне ли един тон храна за изхранването на един лъв за една година (1 година е  52 седмици).

Публикувана на: 23-9-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 894

Стойността на израза  А= ( 25,5 + 600 . 0,51). (2/13 : 17) e  =?

Публикувана на: 18-9-2012
5 клас
Задача 893

Ако х . х = 14 400, то х = ?

Публикувана на: 18-9-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 892

Ако 11,25 - х : 6 = 2 2/3 + 2,75, то х = ?

Публикувана на: 15-9-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo