СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Категория: алгебра
Задача 1055
Публикувана на: 07-1-2013
6 клас
Категория: дроби, алгебра
Задача 1053

       1                          2
( 4 — - 2,2 ) : 1,6 +  — 
      3                           3

Публикувана на: 04-1-2013
5 клас
Категория: алгебра
Задача 1046

Ако Калина даде на брат си Илия 1,60лв.,двамата ще имат едно и също количество пари.Ако Илия даде на Калина 0,5лв.,то сестра му ще има 2 пъти повече пари от него.Колко лева са имали Илия и Калина?

Публикувана на: 29-12-2012
6 клас
Задача 1043

2.|x| –3.|y|–|x+y| , ако

x=2  y=–7

Публикувана на: 28-12-2012
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1036

2. Извършете действията

а) 2/5 - 4/3 .  (-9/8) =

 

б) 3/5 - 3 + 13/16 =

Публикувана на: 21-12-2012
6 клас
Задача 988

-8х=62+82-102

Публикувана на: 19-11-2012
7 клас
Задача 982

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

3x2 - 5x +7

отг. неразложим

Публикувана на: 14-11-2012
7 клас
Задача 980

Намерете нормалния вид на многочлена, тъждествено равен на израза:

M= (m+x)3 - x2 ( mx+m+1) - (m2 - 3)(x+m)

а) За коя стойност на параметъра m коефициентът на члена от трета степен е -5 ?

б) За коя стойност на параметърът m при x = 1 стойността на М е 3 ?

Публикувана на: 08-11-2012
9 клас
Задача 970

Опростете дробта:

а)     x3-8           б)     1+x-2x2           в)     2x2-(2a-b)x-ab
  
—————        —————         —————————
   x3+x2-6x                   8x3+1                        4x2+4bx+b2

 

                      

 

Публикувана на: 05-11-2012
6 клас
Категория: алгебра,
Задача 960

A = (2²)²+ 2².2³+(2³)²     .  (a²-243)

       (3³)²+3³.3²-5.(3²)²            8

Публикувана на: 21-10-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo