СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: алгебра
Задача 1303

Обяснете защо:

а) сборът на две последователни нечетни числа е четно число;

б) сборът на три последователни естествени числа се дели на 3.

Публикувана на: 17-4-2013
6 клас
Задача 1295

Дадени са многочлените u = 2xy - 3x2 +5x

v = -xy + x2 -x и w = -xy + 2x2 + 6x

Представете в нормален вид М

а) u + v + w

6) u +v - w

в) u - v + w

г) u - (v+w)

Публикувана на: 15-4-2013
6 клас
Задача 1294

Приведете в нормален вид

(x + 2) - 3x ; (-x + 2) - (3x - 4)

(2x + 3a) - 3a ; (2,4ax + a) - (1,4ax + x)

(-3x2 - ax + 6 ) - (ax2 - ax + 5)

Публикувана на: 15-4-2013
6 клас
Задача 1293

3m3 - 2 - m + x3 + x2 - x - mx.

а) свободния член е 5;
б) многочленът няма свободен член;
в) многочленът няма член от 2-ра степен?

Публикувана на: 15-4-2013
4 клас
Категория: алгебра, изваждане
Задача 1290

Всеки ден Антон реже по 1м от въже, дълго 15 м. За колко дни ще нареже цялото въже на еднометрови парчета?

Публикувана на: 13-4-2013
8 клас
Задача 1222

Да се реши параметричната система:

|ax-2y=1

|3x-y=2

Публикувана на: 20-3-2013
7 клас
Категория: алгебра, движение
Задача 1192

За да измине разстоянието от А до В турист трябва да се движи със скорост 15 км/час. Първите 3 часа той се движил с тази скорост, след това я увеличил с 33 и една трета % и пристигнал 30 минути по-рано. Колко е разстоянието от А  до В в километри.

Публикувана на: 05-3-2013
4 клас
Задача 1150

Частното на две естествени числа е 3, а остатъкът - 79. Разликата на тези две числа е 691. Намерете числата.

Публикувана на: 14-2-2013
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 1143

420 : ( 160 - 1000 : x ) + 168 = 180

Публикувана на: 13-2-2013
12 клас
Категория: Алгебра
Задача 1141
Публикувана на: 11-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo