СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: алгебра, изваждане
Задача 1290

Всеки ден Антон реже по 1м от въже, дълго 15 м. За колко дни ще нареже цялото въже на еднометрови парчета?

Публикувана на: 13-4-2013
8 клас
Задача 1222

Да се реши параметричната система:

|ax-2y=1

|3x-y=2

Публикувана на: 20-3-2013
7 клас
Категория: алгебра, движение
Задача 1192

За да измине разстоянието от А до В турист трябва да се движи със скорост 15 км/час. Първите 3 часа той се движил с тази скорост, след това я увеличил с 33 и една трета % и пристигнал 30 минути по-рано. Колко е разстоянието от А  до В в километри.

Публикувана на: 05-3-2013
4 клас
Задача 1150

Частното на две естествени числа е 3, а остатъкът - 79. Разликата на тези две числа е 691. Намерете числата.

Публикувана на: 14-2-2013
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 1143

420 : ( 160 - 1000 : x ) + 168 = 180

Публикувана на: 13-2-2013
12 клас
Категория: Алгебра
Задача 1141
Публикувана на: 11-2-2013
12 клас
Задача 1100

Изчислете на каква стойност ще възлиза инвестиция от 4000 лв. след две години, ако всяка година тя нараства с 3 %.

Публикувана на: 27-1-2013
7 клас
Задача 1091

Когато попитали Анна на колко е години, тя отговорила: „Умножи възрастта ми по 99, добави към полученото число 208 и от него извади 99. Така ще получиш точно 1000.“ На колко години е Анна?

Публикувана на: 23-1-2013
7 клас
Задача 1090

На вечеря сте 5 души. Ако всеки иска да каже „Наздраве!“ с всеки, колко на брой наздравици ще има?

Публикувана на: 23-1-2013
11 клас
Категория: прогресии, алгебра
Задача 1061

Сумата на три числа, които образуват аритметична прогресия е 30. Ако запазим първите две числа, а третото увеличим с числото 5 ще се получи геометрична прогресия. Да се намери разликата на аритметичната прогресия  и трите числа

Публикувана на: 10-1-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo