СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Категория: алгебра
Задача 1407
Публикувана на: 08-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1406
Публикувана на: 08-8-2013
6 клас
Задача 1308

Покажете че стойността на изразите не зависат от променливите.

x3 (x - xy2 ) - 3x2 ( x2 + y4 ) са неположитерни за всички стойности на променливите.

x3 y3 (2xy - 1) + x2 y2 (xy+1) + (x2 y2 - 2) . (-1)  са положителни за всички стойности на променливите.

Публикувана на: 22-4-2013
6 клас
Задача 1307

Намерете числената стойност:

а)
        
                  1
x2 (0,5x - 3) - —— x (x + 10x)
                          2

                 1
за x = - ——
                 2

б)

  3                                        1
——  x ( xy  -  x2 - y) + —— x2 (y - x)  
  4                                       4

за x =  -1      
                1
за y =   ——
                2

Публикувана на: 22-4-2013
4 клас
Категория: алгебра
Задача 1304

Стойноста на израза 10.9-8:8+7.6:5+4.3-2:2+1.0 е:

А) 141       Б)142     В)143     Г)144

Публикувана на: 17-4-2013
6 клас
Категория: алгебра
Задача 1303

Обяснете защо:

а) сборът на две последователни нечетни числа е четно число;

б) сборът на три последователни естествени числа се дели на 3.

Публикувана на: 17-4-2013
6 клас
Задача 1295

Дадени са многочлените u = 2xy - 3x2 +5x

v = -xy + x2 -x и w = -xy + 2x2 + 6x

Представете в нормален вид М

а) u + v + w

6) u +v - w

в) u - v + w

г) u - (v+w)

Публикувана на: 15-4-2013
6 клас
Задача 1294

Приведете в нормален вид

(x + 2) - 3x ; (-x + 2) - (3x - 4)

(2x + 3a) - 3a ; (2,4ax + a) - (1,4ax + x)

(-3x2 - ax + 6 ) - (ax2 - ax + 5)

Публикувана на: 15-4-2013
6 клас
Задача 1293

3m3 - 2 - m + x3 + x2 - x - mx.

а) свободния член е 5;
б) многочленът няма свободен член;
в) многочленът няма член от 2-ра степен?

Публикувана на: 15-4-2013
4 клас
Категория: алгебра, изваждане
Задача 1290

Всеки ден Антон реже по 1м от въже, дълго 15 м. За колко дни ще нареже цялото въже на еднометрови парчета?

Публикувана на: 13-4-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo