СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Категория: алгебра
Задача 1413
Публикувана на: 15-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1409
Публикувана на: 08-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1408
Публикувана на: 08-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1407
Публикувана на: 08-8-2013
12 клас
Категория: алгебра
Задача 1406
Публикувана на: 08-8-2013
6 клас
Задача 1308

Покажете че стойността на изразите не зависат от променливите.

x3 (x - xy2 ) - 3x2 ( x2 + y4 ) са неположитерни за всички стойности на променливите.

x3 y3 (2xy - 1) + x2 y2 (xy+1) + (x2 y2 - 2) . (-1)  са положителни за всички стойности на променливите.

Публикувана на: 22-4-2013
6 клас
Задача 1307

Намерете числената стойност:

а)
        
                  1
x2 (0,5x - 3) - —— x (x + 10x)
                          2

                 1
за x = - ——
                 2

б)

  3                                        1
——  x ( xy  -  x2 - y) + —— x2 (y - x)  
  4                                       4

за x =  -1      
                1
за y =   ——
                2

Публикувана на: 22-4-2013
4 клас
Категория: алгебра
Задача 1304

Стойноста на израза 10.9-8:8+7.6:5+4.3-2:2+1.0 е:

А) 141       Б)142     В)143     Г)144

Публикувана на: 17-4-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo