СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Категория: Ъгли и лъчи
Задача 2217
Публикувана на: 17-11-2017
7 клас
Категория: Ъгли и лъчи
Задача 2210
Върху права "а" са взети точките A, O и B, като точка O е между точките A и B. В една и съща полуравнина относно правата "а" са взети лъчите OC и OD, така че ъгъл AOC= 100 градуса, а ъгъл BOD= 110 градуса. Намерете мярката на ъгъла COD.
Публикувана на: 11-11-2017
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo