СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1377

Намерети стойността на израза:

(x + 5)(x - 2) - (x - 3)(x + 4) при x = 2,5

(y - 6)(y -1) - (y + 3)(y + 2) при y= -0,5

                                             1
x(x6 -x +1) - x7 при x   -1——
                                             2

Публикувана на: 17-5-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1371

Ако а е параметър, а x  е променлива, многочленът, равен на израза  (ax-3).(x2+2x-1)  има коефициент на члена от втора степен

1 при a  равно на?

Публикувана на: 13-5-2013
6 клас
Категория: цели изрази,
Задача 1318

                         1                                       5
40a2b2c4  . (- —— b3c2)   за а = -7, b = —— и с = -2
                         4                                       7

Публикувана на: 28-4-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1317

(-3х32)(-9х34)   

              1                8
за х = —— и у = ——
              4                3

Публикувана на: 28-4-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1316

(x3.y2.z)(x2.y.z3)(xy3z2)

              2               4                   1
за х = —— , у = ——  и z = 1——
              3              3                    2

Публикувана на: 28-4-2013
7 клас
Задача 1118

Докажете тъждеството   x ( x - 2 )( x + 2) - ( x - 1 ) 3 = 1 + x ( 3x - 7 ) .
Коя е най-малката стойност на израза A = 3x ( 3x - 10 ) + 26 ?
Нямерете числената стойност на израза A = 20 - ( -X - 5 )2 + ( 1 - X )²  при x = -7/12 .

Публикувана на: 01-2-2013
7 клас
Категория: Цели изрази
Задача 1012

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

x4 - 5x2 + 4

Публикувана на: 05-12-2012
7 клас
Категория: Цели изрази
Задача 1011

Разложете многочлените:

а) а3 - 3а2 +4

б) 3x2 + xy + 14x +4y + 8

Публикувана на: 05-12-2012
7 клас
Задача 992

Приведете в многочлена в нолмален вид по най-рационалния начин:

( x + y )2 - ( x - y )2

Публикувана на: 26-11-2012
7 клас
Задача 982

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

3x2 - 5x +7

отг. неразложим

Публикувана на: 14-11-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo