СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Категория: УСПОРЕДНИЦИ
Задача 2451

За триъгълник АВС: ъгъл А към ъгъл В към ъгъл С се отнася както 2:9:7. Външно за триъгълника е построен квадрат АСДЕ. Намерете ъгъл ВОС, ако О е пресечна точка на диагоналите.

Публикувана на: 16-5-2019
7 клас
Категория: Успоредници
Задача 2324
В успоредника ABCD ъглополовящата през върха B пресича страната CD в точка М и продължението на страната AD в точка N. Намерете периметъра на успоредника,ако CM= 8см. и DN=5 см.
Публикувана на: 10-6-2018
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo