СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
12 клас
Категория: Стереометрия
Задача 1572

Лицето на основата на конус е 1386 dm2, а лицето на осното му сечение е 420 dm2. Намерете обема на конуса.

Публикувана на: 21-1-2014
12 клас
Задача 1571

Радиусът на цилиндър е 50cm, а развивката на околната му повърхнина е квадрат. Намерете обема на цилиндъра.

Публикувана на: 21-1-2014
11 клас
Категория: Стереометрия
Задача 1383

Правилна триъгълна пирамида ABCD с връх точката D има основен ръб AB=6 cm и околен ръб AQ=12 cm.

а/ Ако точката О е ортогонална проекция на върха  D върху равнината на основата, намерете дължината на OD;

б/ Намерете косинуса на ъгъла между околния ръб AD и равнината на основата;

в/ Намерете тангеса на ъгъла между основата и околната стена BCD.

 

Публикувана на: 27-5-2013
11 клас
Категория: Стереометрия
Задача 1382

Правилна четириъгълна пирамида ABCDQ с връх точката Q има околен ръб AQ= 12 cm и основен ръб AB=8 cm.

а/ Ако точката О е ортогонална проекция на върха Q върху равнината на основата, намерете дължината на OQ;

б/ Намерете косинуса на ъгъла между околния ръб AQ и равнината на основата;

в/ Намерете тангеса на ъгъла между околната стена ADQ и равнината на основата.

Публикувана на: 27-5-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo