СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 1907

1.    x2-6x+8

2.   1/8-3/4b+3/2b²-b³

Публикувана на: 23-9-2015
8 клас
Задача 1832

Корените на уравнението 5х2  = 15х

Публикувана на: 12-1-2015
7 клас
Задача 1634

Да се разложат на множители многочлените.

u = (5x -  3)(3x - 2) - (3x - 2)2

 v = (5x - 1)2 - (2x + 3)2

Да се намери числената стойност на многочлна  u + v,  ако x се замести със стойноста на израза (84.(-32)2 )/ (-16)5.

Публикувана на: 13-3-2014
7 клас
Задача 1547
Решете уравнениятo:
х(x - 2) - (x + 1)(x - 2) = 0
 
Публикувана на: 06-1-2014
7 клас
Задача 1483

Разложете като произведение:

x 2(x+1) -2x (x+1) + (x+1)

4a2 - 4a (a +1) + (a + 1)2

a2 - c2 - 2cd -2ab +b2 -d2

 

 

Публикувана на: 30-10-2013
7 клас
Задача 1482

Представете като произведение:

x 2 - 3x + 2

x 2 - 7x  + 12

x 2 - 3x  - 4

x 2 - x - 6

Публикувана на: 28-10-2013
7 клас
Задача 1479

Разложете на множители  3x - x 2- y2 +2xy  -3y

Публикувана на: 27-10-2013
5 клас
Задача 1405

x . x  = 9 025

Публикувана на: 01-8-2013
5 клас
Задача 1401

а)  x . x = 5 184

б) x . x = 4 356

в) x . x = 9 025

г) x . x . x  = 1 728

д) x . x . x = 91 125

е) x . x . x = 13 824

ж) x . x . x = 46 656

 

 

Публикувана на: 22-7-2013
7 клас
Задача 982

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

3x2 - 5x +7

отг. неразложим

Публикувана на: 14-11-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo